Syn.: Hieracium floribundum var. montanum Wimmer, Hieracium iseranum (R.Uechtr.) Fiek, Hieracium suecicum subsp. iseranum (Uechtr.) Uechtr., Hieracium nigriceps Nägeli et Peter, Hieracium suecicum var. iseranum Uechtr., Pilosella iserana (Uechtr.) Soják
Česká jména: jestřábník pojizerský (Kubát 2002)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium iseranum
Rozšíření: Vyskytuje se zejména v sudetských pohořích a v Polsku, na severovýchod přes pobaltské země až do severozápadního Ruska, na východ po Povolží, na západě souvisle po Krušné hory, izolovanými lokalitami až na západ Německa. Naším územím a Slovenskem prochází jižní hranice areálu. U nás především v sudetských pohořích, avšak chybí v Orlických horách, na západ po Krušné hory a do jejich podhůří. Několik dalších izolovaných lokalit je známo v severní polovině Čech. Jinde chybí. Těžištěm výskytu je oreofytikum, v mezofytiku méně častý, v termofytiku vzácný.
Ekologie: Roste na loukách nebo na okrajích cest na půdách čerstvě vlhkých, vzácněji sušších, kyselých až slabě kyselých, převážně živinami chudých. Kvete v červnu a červenci.
Hieracium iseranum
Popis: Vytrvalá, roztroušeně chlupatá bylina s přízemní růžicí listů. Výběžky nadzemní, chlupaté, s obkopinatými až úzce obvejčitými, stejně velkými nebo ke konci výběžků jen nezřetelně se zmenšujícími, někdy nahloučenými listy, někdy přítomny flagely (boční lodyhy, zpočátku připomínající nadzemní výběžky, později se stáčející nahoru a nesoucí květenství). Lodyha přímá, obvykle 15–30 cm dlouhá, jednoduchá, odspodu až k inserci nejdolejšího lodyžního listu s četnými rovnovážně odstávajícími jednoduchými chlupy, roztroušenými až četnými hvězdovitými chlupy a někdy i s ojedinělými stopkatými žlázkami, ve střední části s ojedinělými až roztroušenými 2–5 mm dlouhými světlými jednoduchými chlupy s kratičkou černou bazální částí, ojedinělými až roztroušenými stopkatými žlázkami a roztroušenými až četnými hvězdovitými chlupy, v horní části s ojedinělými až roztroušenými světlými jednoduchými chlupy s obvykle černě naběhlou dolní třetinou až polovinou, četnými stopkatými žlázkami a četnými až hustými hvězdovitými chlupy. Listy celokrajné, někdy s ojedinělými mukronátními žlázkami, s ojedinělými, na okraji a na rubu a na střední žilce roztroušenými jednoduchými chlupy, na líci bez hvězdovitých chlupů, na rubu s četnými hvězdovitými chlupy, tužší, nasivěle zelené, listy přízemní růžice v počtu 4–8, řapíkaté, 6,5–9,0 cm dlouhé, 1,2–2,0 cm široké, s čepelí obkopinatou, podlouhle obkopinatou až (u vnějších listů) obvejčitou, na vrcholu zaokrouhlenou a s nasazenou špičkou až tupou, postupně se zužující v křídlatý řapík; lodyžní listy nejčastěji v počtu 1–2, dolní list přisedlý, podlouhle obkopinatý až podlouhle kopinatý, horní list (je-li vyvinut) drobný, čárkovitý. Úbory středně velké, v počtu obvykle 4-8, skládající volné latovité, vzácně až vidlicovitě větvené vrcholíky, dolní větev často nápadně oddálená, akladium 0,5–6,0 cm dlouhé, stopky úborů s ojedinělými až roztroušenými až 4 mm dlouhými jednoduchými chlupy s černou bazální částí sahající do třetiny až poloviny délky chlupu, hustými stopkatými žlázkami a hustými hvězdovitými chlupy, zákrov válcovitě vejcovitý, 7–9 mm dlouhý, zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu tupě špičaté, s roztroušenými až četnými jednoduchými chlupy, četnými stopkatými žlázkami a roztroušenými hvězdovitými chlupy, černozelené, vnitřní světleji lemované. Květy jazykovité s ligulou plochou, až 10 mm dlouhou, žlutou, liguly okrajových květů úboru často na vnější straně červeně podélně proužkované, čnělka a bliznová ramena šedožluté. Plodem je hnědočerná nažka.
Taxonomické poznámky: Hybridogenní apomiktický taxon rodičovské kombinace jestřábník květnatý a chlupáček, morfologicky se blížící prvnímu jmenovanému (Hieracium floribundum > Hieracium pilosella). V současnosti je akceptováno členění původně široce pojatého rodu jestřábník na takzvané pravé jestřábníky (Hieracium spp.) a chlupáčky (Pilosella spp.), druh tak nese jméno Pilosella iserana – chlupáček pojizerský.
Typ rodičovské kombinace Hieracium floribundumHieracium pilosella byl označovaný jako jestřábník větevnatý (Hieracium apatelium, syn. Pilosella apatelia – chlupáček větevnatý). Morfologicky stojí mezi jestřábníkem dlouhokvětým (Hieracium piloselliflorum, syn. Pilosella piloselliflora – chlupáček dlouhokvětý) a popisovaným jestřábníkem pojizerským. Jedná se však o soubor apomiktů, sexuálních typů a sterilních recentních hybridů, z nichž nemá smysl některé vyčleňovat, a proto jsou v současnosti zahrnuty pod výše zmíněné Hieracium piloselliflorum.
Varibilita: Proměnlivý druh, rozpadající se jen ve střední Evropě na 17 poddruhů, které vyžadují další studium.
Záměny: Bližší z rodičů, jestřábník květnatý, se liší menšími úbory, nižším počtem přízemních listů, které jsou navíc zřetelně řapíkaté, vyšším počtem lodyžních listů, staženějším vrcholíkem a listy na líci bez nebo pouze s ojedinělými hvězdovitými chlupy. Dalším podobným, avšak v současnosti nezvěstným druhem je jestřábník pruský (Hieracium prussicum, syn. Pilosella prussica – chlupáček pruský). Tento druh má listy chlupaté a trávově zelené.
Ohrožení a ochrana: Taxon je v České republice veden v kategorii ohrožených druhů (C3).
Hieracium iseranumHieracium iseranum
Hieracium iseranum
Hieracium iseranum
Hieracium iseranum
Fotografováno dne 10. 7. 2013 (v Krkonoších). Za pomoc při determinaci druhu děkuji Františku Krahulcovi.