Syn.: Hieracium canum Peter, Hieracium laschii Zahn, Pilosella kalksburgensis (Wiesb.) Soják
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium kalksburgense
Rozšíření: Roste ve střední a východní Evropě, od Porýní a Švýcarska na západě do Polska, Skandinávie a severozápadního Ruska na severu; na jihu zasahuje do Itálie a na Balkán, na východě do horního Povolží. U nás je nalézán vzácně, v severozápadních a středních Čechách a na jižní Moravě na sever po Brno a vrch Kosíř u Prostějova. Uváděn je také ze Šternberka a Lipníka, kdysi též z Krkonoš.
Ekologie: Roste na travnatých svazích, skalních výchozech, v lesních lemech v přítomnosti rodičovských druhů. Kvete od května do června.
Popis: Menší, vytrvalá bylina s přízemní růžicí listů, nejčastěji vysoká 12–30 cm, s výběžky obvykle krátkými, nadzemními, někdy mohou téměř chybět. Lodyhy jsou přímé, pod květenstvím více než 1 mm v průměru, po celé délce hustě porostlé hvězdovitými chlupy, s roztroušenými měkkými světlými jednoduchými chlupy, v horní části a na větvích květenství s ojedinělými, vzácně až roztroušenými žlázkami. Listy jsou celokrajné, měkké, světle až mírně našedle zelené, na líci s ojedinělými až roztroušenými světlými jednoduchými chlupy a s ojedinělými až roztroušenými hvězdovitými chlupy. Přízemní jsou řapíkaté, v počtu 4–7, lodyžní je jeden nebo chybí. Úbory jsou středně velké, v počtu 2–6, obvykle v hluboce vidlicovitě členěných vrcholících, stopky úborů jsou hustě porostlé hvězdovitými chlupy, dále ojedinělými až roztroušenými jednoduchými chlupy a roztroušenými černými stopkatými žlázkami. Zákrov je vejcovitý, listeny jsou čárkovitě kopinaté, šedozelené, široce světle lemované, s roztroušenými až četnými jednoduchými chlupy, s roztroušenými stopkatými žlázkami a s četnými hvězdovitými chlupy. Květy jsou pouze jazykovité, s ligulou plochou, až 12 mm dlouhou, žlutou, u okrajových květů na spodní straně často s červenými proužky, čnělka a bliznová ramena jsou žluté. Nažky jsou hnědočerné, s jednoduchým chmýrem.
Záměny: Od podobných druhů se liší přítomností hvězdovitých chlupů na lících listů a současným výskytem rodičovských druhů jestřábníkem chlupáčkem (Hieracium pilosella) a jestřábníkem chocholičnatým (Hieracium cymosum) na místě výskytu. Nejčastěji je zaměňován za jestřábník útlý (Hieracium stenosoma), který rostl na Moravě a je nezvěstný a za jestřábník nepravý (Hieracium pilosellinum), který je uváděn z jižní Moravy a jeho odlišení je nejsnazší na základě přítomnosti či nepřítomnosti rodičovských druhů.
Ohrožení a ochrana: Kriticky ohrožený druh květeny ČR (C1b).
Hieracium kalksburgense
Hieracium kalksburgense
Hieracium kalksburgense
Fotografováno dne 17. 5. 2014 (PR Nezabudické skály).