Syn.: Hieracium acuminatum Jord., Hieracium argillaceum Jord., Hieracium vulgatum auct., non Fries
Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Hieracium lachenalii

Rozšíření: Areál se táhne v Evropě od středního Španělska na jih po jižní Itálii, na sever přes střední část Skandinávie na východ až k Bajkalu, kromě toho v Turecku, na Kavkaze a ve Střední Asii. Druhotný výskyt byl zaznamenán v Severní Americe a na Novém Zélandu. V ČR i na Slovensku roste téměř na celém území, s výjimkou teplých oblastí budovaných bazickými substráty.

Ekologie: Jestřábník Lachenalův najdeme na rozmanitých stanovištích. Nejčastěji roste ve světlých listnatých nebo borových lesích, méně často na nelesních stanovištích, např. na pastvinách a vřesovištích, na okrajích cest nebo v lomech. Provází živinami spíše chudší půdy na nevápnitých podkladech. V ČR vystupuje až do nadmořské výšky 1500 m, v Alpách až do 2000 m.

Hieracium lachenalii

Popis: Vytrvalá bylina s kolmým oddenkem a v době květu s přízemní růžicí listů; lodyha je přímá, (10–)20–50(–80) cm vysoká, obvykle s 3–5 listy, výjimečně bezlistá, dole s roztroušenými nebo řídkými jednoduchými chlupy a přimíšenými chlupy hvězdovitými, v horní části kromě toho i s nestejně dlouhými stopkatými žlázkami. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, zelené, někdy červenofialově naběhlé, čepel je eliptická, vejčitá až kopinatá, (5–)7–13(–16) cm dlouhá a 1,8–4 cm široká, na líci krátce a řídce chlupatá až olysalá, na okraji a na rubu s četnějšími jednoduchými chlupy, na bázi klínovitá, na okraji zubatá, nahoře často téměř celokrajná; lodyžní listy se postupně k vrcholu zmenšují. Květenství tvoří (5–)10–25(–50) úborů uspořádaných do volného vrcholíku s vzpřímenými větvemi; stopky úborů a zákrov se světlými chlupy s černou bází a četnými krátkými tmavými žlázkami a hustými hvězdovitými chlupy; zákrov je válcovitý až vejcovitý, (8–)9–10 mm dlouhý; zákrovní listeny jsou čárkovitě kopinaté, vnější tupé, vnitřní špičaté, šedozelené až černozelené; květy jsou jazykovité, až 18 mm dlouhé, žluté; čnělka a bliznová ramena jsou žlutá nebo černožlutá. Nažky jsou 3,2–3,8 mm dlouhé, tmavé.

Záměny: Jeden z nejhojnějších jestřábníků v naší květeně, často roste spolu s jestřábníkem zedním (Hieracium murorum), ale rozkvétá často o něco později. Oba druhy mají v době květu zachovanou růžici listů, ale jestřábník zední se odlišuje zpravidla přítomností jen jediného listu lodyžního, který má vždy srdčitou, nikoli klínovitou bázi.

Poznámka: Patří mezi tzv. hlavní druhy jestřábníků z podrodu Hieracium. Je značně variabilní, rozlišuje se mnoho odchylek na vnitrodruhové úrovni, které mohou vyjadřovat variabilitu závislou na apomiktickém způsobu rozmnožování. Hybridizací s tímto druhem vznikl větší počet tzv. vedlejších druhů.

Hieracium lachenaliiHieracium lachenalii
Hieracium lachenalii
Hieracium lachenalii
Hieracium lachenalii

Fotografováno dne 23. 6. 2013 (Česko, Čechy, vojenský újezd Boletice, Ondřejov).