Syn.: Hieracium acutisquamum (Nägeli et Peter) Üksip, Pilosella acutisquama (Nägeli et Peter) Soják, Pilosella lactucella (Wallr.) P. D. Sell et C. West
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium lactucella
Rozšíření: Areál se táhne od severozápadního Španělska po střední část Skandinávie, na východ do Povolží, na jih vyznívá na Korsice, ve střední části Itálie, v Srbsku a Rumunsku. V ČR druh roste především ve středních a vyšších polohách, zatímco v teplých a suchých nížinách chybí nebo je velmi vzácný. Na Slovensku je roztroušený, překvapivě roste i v teplých pahorkatinách střední části země.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou krátkostébelné trávníky, často na pastvinách a rašelinných loukách, daleko vzácněji roste i v suchých, teplomilných porostech. Provází především nevápenné podklady až do nadmořských výšek 2600 m.
Hieracium lactucella
Popis: Drobná vytrvalá bylina s nadzemními výběžky; lodyhy jsou přímé nebo vystoupavé, dole obvykle roztroušeně chlupaté, (5–)10–20(–30) cm vysoké. Přízemní listy tvoří růžici, jsou celokrajné, obkopinaté, 4–9 cm dlouhé a 0,5–1,3 cm široké, sivozelené, lysé, jen na okraji a na rubu na střední žilce s tuhými brvami. Květenství tvoří 2–5(–7) úborů ve staženém vrcholíku, stopky úborů a zákrov nesou tmavé žlázky a roztroušené hvězdovité chlupy; úbory mají (5–)6–8(–9) mm dlouhý zákrov, tvořený čárkovitě kopinatými, černozelenými, na okraji světleji lemovanými listeny; květy jsou jazykovité, až 9 mm dlouhé, žluté; čnělka a bliznová ramena jsou rovněž žlutá. Nažky jsou 1,7–1,9 mm dlouhé, tmavohnědé.
Ohrožení a ochrana: Málo konkurenčně schopný druh, v minulosti hojný, v posledních desítiletích ho rapidně ubylo, protože jeho stanoviště vlivem změn v hospodaření často přerůstají vzrůstnějšími rostlinami. Proto byl v Červeném seznamu ČR zařazen mezi druhy silně ohrožené (C2t).
Hieracium lactucella
Hieracium lactucella
Hieracium lactucella
Fotografováno dne 15. 6. 2013 (vojenský újezd Boletice: Uhlíkov).