Syn.: Hieracium anocladum (Nägeli et Peter) Üksip, Hieracium approximabile Üksip, Hieracium bauhiniflorum (Nägeli et Peter) Üksip, Hieracium discolor (Nägeli et Peter) Üksip, Hieracium kolenatii (Nägeli et Peter) Kem.-Nath., Hieracium kolenatii (Nägeli et Peter) Üksip, Hieracium lenkoranense Üksip, Hieracium melanophilum (Rehmann) Üksip, Hieracium microbauhinii (Zahn) Üksip, Hieracium nalczikense Üksip, Hieracium nematoclados (Rehmann) Üksip, Hieracium purpureibracteum (Zahn) Üksip, Hieracium purpureovittatum (Zahn) Üksip, Hieracium subbauhiniiflorum (Woronow et Zahn) Üksip, Pilosella mollicaulis auct. non (Vuk.) Soják, Pilosella leptophyton (Nägeli et Peter) S. Bräut. et Greuter
Česká jména: jestřábník lesostepní (Kubát 2002), chlupáček lesostepní (Danihelka et al. 2012)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium leptophyton
Rozšíření: Střední, jihovýchodní a východní Evropa, na východ po Kavkaz a Zakavkazsko. Roste i v Malé Asii. U nás v Podkrušnohoří, Českém středohoří, v Praze a okolí, na východ k Litomyšli, na Moravě roztroušeně v jižní a střední části, na severní Moravě a ve Slezsku vzácně. Těžiště rozšíření je v pahorkatinách termofytika.
Ekologie: Výslunné travnaté a kamenité svahy, křoviny, často i náspy a zářezy komunikací a jiná místa s nezapojenou vegetací na slabě kyselých až slabě zásaditých půdách. Kvete v květnu a červnu.
Hieracium leptophyton
Popis: Vytrvalá, roztroušeně chlupatá, nasivěle zelená bylina s přízemní růžicí listů. Výběžky nadzemní, až 35 cm dlouhé, často vystoupavé, tenké až tlustší, s roztroušenými jednoduchými a hvězdovitými chlupy, s navzájem oddálenými, směrem ke konci výběžků postupně se zmenšujícími úzce obkopinatými až úzce eliptickými, na vrcholu tupě špičatými až špičatými listy. Lodyha přímá, 25–65 cm dlouhá, obvykle jednoduchá, v dolní části s roztroušenými až četnými rovnovážně odstávajícími světlými jednoduchými chlupy, ve střední části s ojedinělými, méně často až roztroušenými rovnovážně odstávajícími tuhými světlými jednoduchými chlupy s kratičkou černou dolní částí, ojedinělými až roztroušenými černými stopkatými žlázkami a roztroušenými hvězdovitými chlupy, v horní části s ojedinělými světlými jednoduchými chlupy s kratičkou černou dolní částí, roztroušenými až četnými stopkatými žlázkami a roztroušenými hvězdovitými chlupy, světle hnědozelená. Listy celokrajné, někdy s navzájem oddálenými mukronátními žlázkami, na ploše s ojedinělými (u listů vyrostlých koncem léta a na podzim roztroušenými), na okrajích a na rubu na střední žilce až četnými tuhými světlými jednoduchými chlupy, na rubu s roztroušenými až četnými hvězdovitými chlupy, nasivěle zelené, mírně tužší, listy přízemní růžice v počtu 3–8, řapíkaté, vnější s čepelí obkopinatou, na vrcholu zaokrouhlenou, k bázi postupně se zužující, vnitřní s čepelí úzce podlouhle eliptickou, úzce podlouhle obkopinatou, podlouhle eliptickou nebo podlouhle obkopinatou, na vrcholu špičatou, k bázi postupně se zužující, lodyžní listy v počtu 1–2, dolní obvykle řapíkatý, s čepelí úzce podlouhle eliptickou nebo úzce podlouhle kopinatou, na vrcholu špičatou, k bázi postupně se zužující, horní list přisedlý, úzce podlouhle eliptický až čárkovitý. Úbory středně velké, v počtu 3–8(–12), skládající volné latovité vrcholíky s obvykle 2–4 větvemi, akladium 1,4–9,0 mm dlouhé, stopky úborů s ojedinělými až četnými světlými jednoduchými chlupy s krátkou černou dolní částí (někdy ale bez jednoduchých chlupů), roztroušenými až četnými černými stopkatými žlázkami a četnými hvězdovitými chlupy, zákrov vejcovitý až válcovitý, 7,0–8,5 mm dlouhý, zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu špičaté nebo tupě špičaté, s ojedinělými až četnými jednoduchými chlupy (někdy ale bez jednoduchých chlupů), ojedinělými až četnými stopkatými žlázkami a roztroušenými hvězdovitými chlupy, černozelené, vnitřní světleji lemované. Květy jazykovité s ligulou žlutou, liguly okrajových květů někdy na vnější straně podélně červeně proužkované. Nažky hnědočerné.
Taxonomická poznámka: Hybridogenní taxon rodičovské kombinace jestřábník Bauhinův (Hieracium bauhini) a jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), morfologicky bližší prvnímu jmenovanému (Hieracium bauhini > Hieracium pilosella). Narozdíl od jestřábníku vidličnatého (Hieracium brachiatum), typu stejné rodičovské kombinace, jen bližší jestřábníku chlupáčku, má tendenci chovat se jako stabilizovaný apomiktický typ. Jestřábník vidličnatý je nesmírně proměnlivý soubor hybridů s různým způsobem rozmnožování.
Variabilita: Proměnlivý druh, variabilita se projevuje zejména v odění zákrovů a stopek úborů a počtu úborů.
Záměny: Nejsnáze zaměnitelný s jestřábníkem Bauhinovým, se kterým často roste ve směsných populacích, anebo jestřábníkem úzkolistým (Hieracium piloselloides), které nemají na rubu listů hvězdovité chlupy a mají více úborů.
Ohrožení a ochrana: Patří k vzácnějším druhům vyžadujícím pozornost (C4a).
Hieracium leptophytonHieracium leptophyton
Hieracium leptophytonHieracium leptophyton
Hieracium leptophyton
Hieracium leptophyton
Hieracium leptophyton
Hieracium leptophyton
Fotografováno ve dnech 20. 5. a 27. 5. 2014 (v Praze). Za pomoc při determinaci děkuji Františku Krahulcovi.