Syn.: Hieracium maculatum Sm., nom. illeg., Hieracium divisum Jordan
Česká jména: jestřábník skvrnitý (Domin et Podpěra 1928, Kubát 2002)
Slovenská jména: jastrabník škvrnitý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: AsteraceaeBercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium maculatum
Rozšíření: Převážně evropský druh rostoucí na západě nejdále ve Velké Británii a na východě Pyrenejského poloostrova, na severu v severním Německu, na východ zasahuje po západní Ukrajinu, izolovaně v Pobaltí. Na jihu v jižní Francii včetně Korsiky a v severní Itálii. Roste i v Malé Asii a na Kavkazu. Podobný taxon je udávaný i z Himálaje. Druhotně se vyskytuje na Novém Zélandu a na několika místech v Severní Americe. U nás se vyskytuje vzácně až roztroušeně v teplejších pahorkatinách a nížinách, častěji na Moravě. Z termofytika zasahuje do teplejších oblastí mezofytika.
Druh je velice proměnlivý. Ze střední Evropy je uváděno přes 40 poddruhů, které jsou seskupeny do tří skupin. Proměnlivost se projevuje zejména ve tvaru a zbarvení listů a počtu lodyžních listů a odění stopek úborů a zákrovů.
Ekologie: Roste ve světlých doubravách a borech, v lesních lemech, na skalnatých a kamenitých svazích, vřesovištích nebo stepních ladech, na sušších, méně často střídavě vlhkých půdách s kyselou i zásaditou reakcí. Kvete v květnu a červnu.
Hieracium maculatum
Popis: Vytrvalá bylina s přímou, jednoduchou, do 70 cm vysokou lodyhou. Lodyha v dolní části s roztroušenými až četnými jednoduchými chlupy a roztroušenými hvězdovitými chlupy, ve střední části s ojedinělými jednoduchými chlupy a roztroušenými hvězdovitými chlupy nebo až lysá, pod květenstvím obvykle pouze s roztroušenými až četnými hvězdovitými chlupy. Listy v přízemní růžici i lodyžní, mírně tužší, na ploše s roztroušenými jednoduchými chlupy, na rubu na střední žilce, na okraji a na řapíku četnějšími, na okraji obvykle s kratičkými stopkatými žlázkami, trávově zelené, obvykle s výraznými, ostře ohraničenými, fialově hnědými skvrnami, listy přízemní růžice za květu v počtu 1–5, řapíkaté, s čepelí vejčitou až podlouhle kopinatou, na vrcholu špičatou, na okraji zejména v dolní části hrubě zubatou trojúhelníkovitými, někdy dopředu zahnutými zuby, na bázi klínovité, lodyžní listy v počtu 3–7, směrem k vrcholu se postupně zmenšující, dolní řapíkaté, horní téměř přisedlé. Úbory jsou středně velké, v počtu obvykle 5–20, skládající volné vrcholíky se vzpřímenými větvemi, akladium (stopka středového úboru) 1–4 cm dlouhé, stopky úborů s roztroušenými stopkatými žlázkami a s hustými hvězdovitými chlupy, zákrov vejcovitý až válcovitě vejcovitý, zákrovní listeny málo četné, nevýrazně střechovitě se kryjící, čárkovitě kopinaté, špičaté, s roztroušenými až četnými stopkatými žlázkami a roztroušenými, na okrajích vnějších zákrovních listenů četnými hvězdovitými chlupy. Jazykovité květy s ligulou plochou, na zoubcích obvykle lysou, žlutou, čnělka a bliznová ramena žluté nebo černožluté. Plodem je hnědočerná nažka.
Taxonomická poznámka: Hybridogenní taxon pocházející z předpokládané rodičovské kombinace Hieracium glaucinumHieracium lachenalii, morfologicky se tedy blížící spíše prvnímu uvedenému nebo stojící mezi oběma.
Záměny: Nejvíce se podobá jestřábníku časnému (Hieracium glaucinum). Spolehlivým odlišovacím znakem je báze čepele, kterou má tento vzácný druh uťatou až srdčitou.
Ohrožení a ochrana: Druh patří k vzácnějším taxonům vyžadujícím pozornost (C4a).
Hieracium maculatum
Hieracium maculatum
Hieracium maculatumHieracium maculatum
Hieracium maculatumHieracium maculatum
Hieracium maculatum
Fotografováno dne 27. 6. 2013 (u Lužců).