Syn.: Hieracium germanicum subsp. rhyparum Nägeli et Peter, Hieracium pleiastrum Besse et Zahn, Hieracium rhyparum (Nägeli et Peter) Zahn, Pilosella pilosellina (F. W. Schultz) Soják
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium pilosellinum
Rozšíření: Středoevropský druh, známý z roztroušených nalezišť na východě Francie, ve Švýcarsku, Německu, Rakousku a v severním Maďarsku. V České republice byl zjištěn na nemnoha lokalitách na jihozápadní a jižní Moravě.
Ekologie: Roste v nezapojených trávnících na suchých a výslunných stanovištích nebo na okrajích lesních porostů, na slabě kyselých až zásaditých půdách. Zpravidla se vyskytuje na společných lokalitách potenciálních rodičovských druhů (viz poznámka).
Popis: Vytrvalá bylina s přízemní listovou růžicí; nadzemní výběžky jsou dlouhé až 30 cm, s odstálými jednoduchými i přitisklými hvězdovitými chlupy, nesou oddálené obkopinaté listy, které se ke konci výběžku postupně zmenšují; lodyhy jsou přímé, 25–60 cm vysoké, v horní polovině s volným, latovitě nebo vidlicovitě uspořádaným květenstvím, dole s jednoduchými, odstálými až šikmo směřujícími, neprohnutými světlými chlupy a s vtroušenými chlupy hvězdovitými, pod úbory i se stopkatými tmavými žlázkami. Listy v přízemní růžici jsou podlouhle eliptické až obkopinaté, 6–11 cm dlouhé, našedle zelené, celokrajné, na vrcholu obvykle zaokrouhlené a s nasazenou špičkou, na líci s roztroušenými jednoduchými a ojedinělými hvězdovitými chlupy, na rubu je chlupů více; lodyžních listů bývá 1–4(–6). Květenství tvoří 3–10(–50) úborů, jejichž stopky jsou 1–5(–8) cm dlouhé; zákrov je vejcovitě válcovitý, 7–9 mm dlouhý, listeny jsou čárkovité až čárkovitě kopinaté, špičaté, šedozelené, s četnými hvězdovitými i jednoduchými chlupy a stopkatými žlázkami; květy jsou žluté, s ligulou asi 8 mm dlouhou; čnělka a bliznová ramena jsou žluté. Nažky jsou 1,6–1,8 mm dlouhé.
Záměny: Patří do skupiny hybridogenních ještábníků s vidličnatým květenstvím, které prozrazuje genetický vliv jestřábníku chlupáčku. Velmi podobný je především jestřábník skalkový (Hieracium kalksburgense), který se liší zelenějším zbarvením listů a kratšími výběžky.
Ohrožení a ochrana: Velmi vzácný druh české květeny, známý jen z malého počtu lokalit. V Červeném seznamu (2012) je hodnocen jako kriticky ohrožený (C1r).
Poznámka: Taxon hybridogenního původu, s apomiktickým rozmnožováním. Jeho potenciální rodiči jsou buď jestřábník hustokvětý (Hieracium densiflorum) nebo j. Zizův (Hieracium zizianum), druhým rodičem je jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella). Jednotlivé populace této hybridní kombinace se v areálu poněkud liší a někteří badatelé rozlišují až 16 poddruhů; taxonomické zhodnocení této proměnlivosti není ukončeno.
Hieracium pilosellinumHieracium pilosellinum
Hieracium pilosellinum
Hieracium pilosellinum
Hieracium pilosellinum
Fotografováno dne 19. 5. 2015 (NP Podyjí, Šóbes).