Česká jména: jestřábník Rohlenův (Kubát 2002)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium rohlenae
Rozšíření: Endemit Krkonoš rostoucí především ve východní části pohoří v subalpínském, vzácně i supramontánním stupni.
Ekologie: Roste v smilkových holích, vysokohorských trávnících a keříčkových porostech a světlinách v porostech kosodřeviny, v oligotrofních okrajových částech horských lučních enkláv, často nalézán i na okrajích cest. Vyhledává kyselé půdy. Kvete v červenci a srpnu.
Hieracium rohlenae
Popis: Vytrvalá bylina s jednoduchou, obvykle 15–34 cm dlouhou, nejčastěji jednoduchou a na bázi často nachově naběhlou lodyhou. Lodyha po celé délce s četnými 2–4 mm dlouhými jednoduchými chlupy, s ojedinělými, v horní části s roztroušenými stopkatými žlázkami a s roztroušenými, v horní části četnými hvězdovitými chlupy. Listy jsou zejména na rubu na střední žilce a na řapíku chlupaté, na okraji s kratičce stopkatými žlázkami, přízemní růžice listů je za květu složená z 1–2 listů, avšak někdy jsou již listy zaschlé, listy jsou řapíkaté, vnější s čepelí obvejčitou, na vrcholu zaokrouhlenou, celokrajnou nebo nanejvýš drobně zubatou, na bázi klínovitou, vnitřní s čepelí obkopinatou až podlouhle obkopinatou, na vrcholu zaokrouhlenou až tupě špičatou, celokrajnou nebo drobně zubatou, postupně se zužující v křídlatý řapík, lodyžní listy nejčastěji v počtu 3–6, dolní křídlatě řapíkaté nebo přisedlé, střední mírně objímavé, horní někdy připomínající střední lodyžní listy. Úbor obvykle jeden, vzácně dva až tři v redukovaném vrcholíku, stopky úborů (lodyha těsně pod úborem) s roztroušenými až četnými jednoduchými chlupy s krátkou černou bazální částí, s roztroušenými stopkatými žlázkami a hustými hvězdovitými chlupy, zákrov 10–15 mm dlouhý, zákrovní listeny četné, střechovitě se kryjící, s četnými jednoduchými chlupy a roztroušenými stopkatými žlázkami. Ligula je zkrácená, zkroucená, na vrcholu na zoubcích s roztroušenými kratičkými chlupy, okrajové liguly nejsou ven vyhnuté, čnělka a bliznová ramena z úboru zřetelně vyčnívající, medově žluté s tmavšími vymetacími chlupy (na pohled špinavě žluté). Plodem je nažka.
Taxonomická poznámka: Patří do okruhu jestřábníku kopisťolistého (Hieracium fritzeii agg.), který se vyznačuje větším množstvím lodyžních listů.
Záměny: Jeden ze tří našich horských jestřábníků s tolik redukovanou ligulou. Jestřábník černoblizný (Hieracium nigrostylum) má delší a četnější jednoduché chlupy na stopkách úborů a na pohled černé čnělky a bliznová ramena. Asi nejpodobnější jestřábník Schneiderův (Hieracium schneiderianum) má okrajové liguly nápadně ven z úborů vyhnuté a navíc olivově zbarvenou čnělku a bliznová ramena.
Ohrožení a ochrana: Patří k silně ohroženým druhům ČR (C2r).
Poznámka: Druhové jméno odkazuje na českého botanika Josefa Rohlenu.
Hieracium rohlenaeHieracium rohlenae
Hieracium rohlenae
Hieracium rohlenaeHieracium rohlenae
Hieracium rohlenae
Fotografováno dne 2. 7. 2013 (Krkonoše).