Syn.: Hieracium aurantiacum subsp. rubrum (Peter) Nyman, Hieracium chaunanthes (Nägeli et Peter) Zahn, Pilosella rubra (Peter) Soják
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium rubrum
Rozšíření: Roste ve vyšších horách ve střední Evropě, zaznamenán byl v Alpách, na Šumavě, v Krkonoších a v Jižních Karpatech.
Těžiště výskytu v ČR leží ve východních Krkonoších v okolí Malé Úpy a Pomezních bud, poněkud vzácnější je na lučních enklávách v okolí Pece pod Sněžkou a Velké Úpy. Na Šumavě byl velmi vzácně zjištěn v prostoru mezi Železnou Rudou a Hartmanicemi.
Ekologie: Stanovištěm jsou krátkostébelné horské louky na kyselých, živinami spíše chudších půdách; z produkčnějších stanovišť bývá postupně vytlačován agresivními vzrůstnými druhy.
Hieracium rubrum
Popis: Vytrvalá bylina s přízemní listovou růžicí a většinou s podzemními i nadzemními výběžky; lodyhy jsou přímé nebo na bázi vystoupavé, 25–40 cm vysoké, v horní polovině s volným, latovitě nebo vidlicovitě uspořádaným květenstvím, dole s hojnými jednoduchými a vtroušenými hvězdovitými chlupy, výše i se stopkatými žlázkami, pod květenstvím hvězdovitých chlupů přibývá. Listy v přízemní růžici jsou obkopianté, 9–20 cm dlouhé, trávově až tmavě zelené, měkce chlupaté, jen na rubu s hvězdovitými chlupy; lodyžní listy jsou nejčastěji 2–4. Úborů bývá 2–6, jsou na stopkách 1–3(–20) cm dlouhých; zákrov je polokulovitý, 9–11 mm dlouhý, tvořený čárkovitě kopinatými, špičatými listeny; květy jsou purpurové až oranžově červené, s ligulou až 1,5 cm dlouhou; čnělka a bliznová ramena jsou černožluté. Nažky jsou 2,5–2,8 mm dlouhé.
Záměny: Patří do okruhu jestřábníků s oranžovými až purpurovými květy – barva vždy představuje vliv druhu Hieracium aurantiacum. Od něj, ale i od dalších podobných hybridogenních taxonů, se liší rozvolněným květenstvím s dlouze stopkatými úbory.
Ohrožení a ochrana: Velmi vzácný, omezeně rostoucí druh české květeny, proto je v Červeném seznamu hodnocen jako kriticky ohrožený (C1r).
Poznámka: Taxon hybridogenního původu, s fakultativně apomiktickým rozmnožováním. Vznikl křížením jestřábníku oranžového (Hieracium aurantiacum), druhým rodičem je zřejmě jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella). Krkonošské populace (zejména v okolí Pomezních bud jsou dosti snadno k nalezení) jsou víceméně stabilizované, vzniklé před drahnou dobou, naproti tomu rostliny pozorované na Šumavě (kde je ostatně tento taxon velice vzácný) představují snad primární hybridy. Rostliny ze stabilizovaných populací od primárních hybridů však nelze morfologicky odlišit.
Hieracium rubrum
Hieracium rubrum
Hieracium rubrum
Hieracium rubrum
Hieracium rubrum
Hieracium rubrum
Hieracium rubrum
Hieracium rubrum
Fotografováno dne 27. 6. 2014 (Polsko, Krkonoše).