Syn.: Hieracium autumnale Griseb., Hieracium bladonii Pugsley, Hieracium boreale Fries, Hieracium corymbosum Pers., Hieracium melanocalathium Borbás, Hieracium nemorosum Dierbach, Hieracium platyphyllum (Arv.-Touv.) Arv.-Touv., Hieracium silvestre Tausch, Hieracium vagum Jord., Hieracium valdefoliosum Sudre
Česká jména: jestřábník savojský (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: jastrabník savojský (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium sabaudum
Rozšíření: Převážně evropský druh, na západ po Britské souostroví a severní a střední část Pyrenejského poloostrova, na sever po Dánsko a Pobaltí, ve Skandinávii pouze synantropně, na východě byl zaznamenán izolovaně nejdále na východě evropského Ruska, na jihu po Korsiku a Sardinii, jižní Itálii, izolovaně i v Řecku, roste i v Malé Asii, na Kavkazu a ve východním Turecku. Druhotně v Severní Americe, a sice v kanadských provinciích Nové Skotsko, Quebec a Britská Kolumbie a amerických státech Connecticut, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania a Wisconsin. U nás dosti často v termofytiku a nižším mezofytiku po celém území, v oreofytiku pouze vzácně.
Ekologie: Roste ve světlých listnatých nebo borových lesích a jejich lemech, v křovinách nebo vřesovištích, nalezen i na skalách, rovněž na nejrůznějších antropogenních stanovištích jako jsou lomy, okraje komunikací a podobně. Preferuje kyselejší, živinami chudší, nevápnité půdy. Kvete od července do října.
Hieracium sabaudum
Popis: Vytrvalé byliny vyššího vzrůstu s hustě listnatou lodyhou, bez přízemní růžice listů. Lodyha přímá, obvykle 50–100 cm dlouhá, jednoduchá, podélně rýhovaná, v dolní a střední části s roztroušenými až četnými, tužšími jednoduchými chlupy a ojedinělými hvězdovitými chlupy, někdy ale až téměř lysá, v horní části s ojedinělými světlými jednoduchými chlupy a roztroušenými až četnými hvězdovitými chlupy. Listy tuhé, někdy až mírně kožovité, na líci obvykle lysé, trávově až tmavě zelené, na rubu s roztroušenými krátkými jednoduchými chlupy a někdy vtroušenými hvězdovitými chlupy, světleji, často nasivěle zelené, lodyžních listů až 40 i více, obvykle na lodyze rovnoměrné rozložené, směrem k vrcholu lodyhy postupně se zmenšující, index olistění 0,3–0,5, dolní lodyžní listy obvykle řapíkaté, s čepelí eliptickou, podlouhle eliptickou, kopinatou až podlouhle kopinatou, na vrcholu špičatou, na okraji s většími nebo častěji jen drobnými, úzce trojúhelníkovitými, mírně dopředu zahnutými zuby, na bázi klínovitou nebo postupné sbíhající na řapík, střední lodyžní listy zúženou bází přisedlé, podlouhle kopinaté, kopinaté až široce kopinaté, vzácně až vejčité, na vrcholu špičaté, na okraji s nepravidelnými úzce trojúhelníkovitými, často dopředu zahnutými zuby nebo vzácně pouze s oddálenými mukronátními žlázkami, k bázi se dlouze nebo náhle klínovitě zužující, horní listy širokou bází přisedlé, kopinaté, široce kopinaté, vzácně až vejčité, špičaté, obvykle drobně zubaté. Úbory středně velké, četné, skládající stažené vrcholíky, dolní větve často oddálené, akladium 1,0–2,5 cm dlouhé, stopky úborů s hustými hvězdovitými chlupy (plstnaté), pod úborem s drobnými tmavými listeny, zákrov válcovitě vejcovitý, 10–12 mm dlouhý, zákrovní listeny se pravidelně střechovitě kryjící, čárkovitě kopinaté, na vrcholu tupé až zaokrouhlené, obvykle lysé, pouze vzácně s ojedinělými jednoduchými chlupy a stopkatými žlázkami, vnější někdy na okraji s hvězdovitými chlupy, tmavě černozelené, lem jamek na lůžku úboru dlouze třásnitě zubatý. Květy jazykovité, s ligulou plochou, až 15 mm dlouhou, žlutou, na zoubcích lysou, čnělka a bliznová ramena hnědé s černými vymetacími chlupy (na pohled černé), vzácně špinavě žluté. Plodem je hnědočerná nažka.
Taxonomická poznámka: Hlavní druh, od něhož jsou na našem území odvozeny tři druhy vedlejší, z nichž jediný v současnosti potvrzený je jestřábník křovinný (Hieracium laurinum, aktuálně nesoucí jméno Hieracium vasconicum).
Variabilita: Proměnlivý druh, v rámci kterého je rozlišováno několik desítek poddruhů, seskupovaných do dvou skupin. Řada znaků však podléhá stanovištním podmínkám a vnitrodruhové členění je tedy zřejmě pouze umělé. Jméno Hieracium sabaudum zahrnuje okruh několika genotypů, jejichž kritické hodnocení dosud chybí.
Záměny: Zaměňován za jestřábník hroznatý (Hieracium racemosum), u nás se vyskytující převážně na Moravě, který má světlejší zákrovy, zákrovní listeny alespoň s ojedinělými jednoduchými chlupy i stopkatými žlázkami, světlejší nažky a dlouze hroznovité květenství. Úzkolisté typy jsou někdy zaměňovány za jestřábník hladký (Hieracium laevigatum), od kterého se však spolehlivě poznají podle tmavých zákrovů a tupých, pravidelně střechovitě se kryjících zákrovních listenů.
Hieracium sabaudum
Hieracium sabaudumHieracium sabaudum
Hieracium sabaudum
Hieracium sabaudum
Hieracium sabaudum
Fotografováno dne 25. 8. 2011 (Praha). Za pomoc při determinaci druhu děkuji Vítu Grulichovi.