Syn.: Hieracium alpinum var. macrostylum Tausch, Hieracium sudeticum var. macrostylum (Tausch) Tausch, Hieracium sudeticum var. nudiusculum Tausch
Česká jména: jestřábník Schneiderův (Kubát 2002)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium schneiderianum
Rozšíření: Endemit Krkonoš rostoucí v celém pohoří poměrně často v subalpínském, vzácně i supramontánním stupni.
Ekologie: Roste v smilkových holích, vysokohorských trávnících a keříčkových porostech a světlinách v porostech kosodřeviny, v oligotrofních okrajových částech horských lučních enkláv, často nalézán i na okrajích cest. Vyhledává kyselé půdy. Kvete v červenci a srpnu.
Hieracium schneiderianum
Popis: Vytrvalá bylina s jednoduchou, obvykle 15–30 cm dlouhou, jednoduchou a na bázi často nachově naběhlou lodyhou. Lodyha s roztroušenými, 1,5–3,0 mm dlouhými jednoduchými chlupy, s ojedinělými, v horní části s roztroušenými stopkatými žlázkami a s roztroušenými, v horní části četnými hvězdovitými chlupy. Listy jsou zejména na rubu na střední žilce a na řapíku chlupaté, na okraji s kratičce stopkatými žlázkami, přízemní růžice listů je za květu složená z 1–2 listů, avšak někdy již listy zaschlé, řapíkaté, vnější s čepelí obkopinatou až podlouhle obkopinatou, na vrcholu zaokrouhlenou až tupě špičatou, drobně oddáleně zubatou, postupně sbíhající v křídlatý řapík, lodyžní listy nejčastěji v počtu 4–6, dolní řapíkaté, řapík mírně objímavý, střední mírně objímavé, horní někdy připomínající střední lodyžní listy. Úbor obvykle jeden, vzácně dva až tři v redukovaném vrcholíku, stopky úborů (lodyha těsně pod úborem) s ojedinělými až roztroušenými jednoduchými chlupy s krátkou černou bazální částí, s roztroušenými stopkatými žlázkami a hustými hvězdovitými chlupy, zákrov 10–15 mm dlouhý, zákrovní listeny četné, střechovitě se kryjící, s řídce roztroušenými až roztroušenými jednoduchými chlupy a roztroušenými stopkatými žlázkami. Ligula je zkrácená, zkroucená, na vrcholu na zoubcích s roztroušenými kratičkými chlupy, okrajové liguly nápadně ven vyhnuté, čnělka a bliznová ramena z úboru zřetelně vyčnívající, olivové s tmavšími vymetacími chlupy. Plodem je nažka.
Záměny: Jeden ze tří našich horských jestřábníků s tolik redukovanou ligulou. Jestřábník černoblizný (Hieracium nigrostylum) má delší a četnější jednoduché chlupy na stopkách úborů a na pohled černé čnělky a bliznová ramena. Asi nejpodobnější jestřábník Rohlenův (Hieracium rohlenae) nemá okrajové liguly nápadně ven z úborů vyhnuté a navíc má medově žlutě zbarvenou čnělku a bliznová ramena.
Ohrožení a ochrana: Patří k silně ohroženým druhům ČR (C2r).
Hieracium schneiderianumHieracium schneiderianum
Hieracium schneiderianumHieracium schneiderianum
Hieracium schneiderianum
Hieracium schneiderianum
Hieracium schneiderianum
Hieracium schneiderianum
Fotografováno dne 3. 7. 2013 (Krkonoše).