Syn.: Pilosella schultesii (F. W. Schultz) F. W. Schultz et Schultz Bip.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hieracium schultesii
Rozšíření: Vyskytuje se v Evropě od Francie po Švédsko a horní Povolží, jižní část areálu zahrnuje celé Alpy, snad i Korsiku a Sardinii, na jihovýchodě zasahuje do Rumunska. V ČR je znám především ze středních a vyšších poloh, kde roste roztroušeně, z teplých nížin zřejmě existují jen historické údaje. Na Slovensku je rovněž roztroušený, většina lokalit pochází z karpatské části.
Ekologie: Roste v krátkostébelné vegetaci na sušších i vlhčích pastvinách i na rašelinných loukách, většinou na nevápenných podkladech; v ČR vystupuje do nadmořské výšky asi 1050 m.
Hieracium schultesii
Popis: Drobnější vytrvalá bylina s nadzemními výběžky 5–20 cm dlouhými, listy na nich se ke konci poněkud zvětšují; lodyhy jsou většinou přímé, dole obvykle roztroušeně chlupaté, (5–)10–25(–35) cm vysoké. Přízemní listy jsou uspořádány do růžice, jsou celokrajné, obkopinaté až eliptické, 6,5–12 cm dlouhé a 1–2 cm široké, šedozelené, na líci téměř úplně lysé, vždy však bez hvězdovitých chlupů, na rubu často na střední žilce s jednoduchými a poněkud četnějšími hvězdovitými chlupy. Květenství se skládá z 2–3(–5) úborů ve vidlicovitém vrcholíku; stopky úborů a zákrov nesou krátké stopkaté žlázky a četné hvězdovité chlupy a někdy i roztroušené dlouhé chlupy jednoduché; zákrov je (6–)7–10(–12) mm dlouhý, zákrovní listeny jsou čárkovitě kopinaté, šedozelené až černozelené, nápadně světle lemovanými; květy jsou jazykovité, až 12 mm dlouhé, žluté; čnělka a bliznová ramena jsou rovněž žlutá. Nažky jsou 1,8–2,2 mm dlouhé, černohnědé.
Záměny: Hlouběji vidličnatě větvené květenství s malým počtem poměrně velkých úborů je u jestřábníků z tohoto okruhu vždy znakem hybridizace, kdy jako jeden z rodičů je jednoúborný druh Hieracium pilosella, který má navíc listy alespoň na spodní straně hustě pokryté plstí hvězdovitých chlupů. Oděním listů a lodyhy se H. schultesii spíše podobá druhu H. lactucella, který má však velmi zkrácené stopky úborů.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu ČR je zařazen mezi druhy ohrožené (C3).
Poznámka: Hybridogenní taxon, který vzešel z křížení druhů Hieracium lactucella a Hieracium pilosella. Nejčastěji se vyskytuje tam, kde jsou v kontaktu populace rodičovských druhů. Některé pak mohou představovat primární hybridy, ale v jiných případech se zdá, že jde o víceméně stabilizované produkty dávné hybridizační příhody.
Hieracium schultesii
Hieracium schultesiiHieracium schultesii
Hieracium schultesii
Hieracium schultesii
Fotografováno dne 22. 6. 2013 (Mandala).