Syn.: Anthoxanthum australe (Schrad.) Veldkamp, Avena odorata var. aristata Lam. et DC., Hierochloë aristata Wulfen, Hierochloë odorata var. aristata (Lam. et DC.) Fiori, Holcus australis Schrad.
Česká jména: dvojosinec polední (Presl 1819, Opiz 1852, Sloboda 1852), tomkovice jižní (Čelakovský 1879, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: tomkovica južná (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Hierochloë australis

Rozšíření: Areál tomkovice jižní zabírá nepříliš široký pruh táhnoucí se od severní Itálie do jižního Finska, na západ zasahuje do Švýcarska, na východ do Pobaltských států, Běloruska a na Ukrajinu. V ČR se vyskytuje roztroušeně v teplejších oblastech, především ve středních a severních Čechách a na jihozápadní a střední Moravě, jinde (např. v jižních Čechách) roste velmi ojediněle. Na Slovensku kdysi rostla v okolí Bratislavy.

Ekologie: Vyhledává světlé listnaté lesy, nejčastěji doubravy nebo dubohabřiny, řidčeji i bory. Roste v polostínu na těžších, minerálně dobře zásobených půdách; často na vápenci, vápnitém pískovci, amfibolitu nebo na hadci. Jedna z nejčasněji kvetoucích trav: kvete již na přelomu března a dubna.

Hierochloë australis

Popis: Vytrvalá trsnatá tráva bez výběžků dosahující výšky 20–60 cm. Stébla mají kolénka jen v dolní třetině. Listy jsou 3–6 mm široké, na líci šedozelené, matné, na rubu zelené, lesklé, horní stébelné listy mají často redukovanou čepel. Květenství je volná všesměrná lata; klásky tvoří 3 květy, z nichž 2 níže umístěné jsou samčí a obsahují 3 tyčinky; dolní samčí květ je bezosinný, horní má pluchu s kolénkovitě zalomenou osinou 1–3 mm dlouhou vyrůstající přibližně v polovině délky hřbetu pluchy; nejvýše postavený květ je oboupohlavný, nese pouze 2 tyčinky. Plodem je okoralá obilka.

Záměny: Zejména sterilní rostliny se velmi podobají třtině rákosovité (Calamagrostis arundinacea), která má delší, nearomatické listy a ovšem velmi útlé, jednokvěté klásky.

Hierochloë australisHierochloë australis
Hierochloë australisHierochloë australis

Ohrožení a ochrana: V ČR jde o dosti vzácný druh, který je citlivý na změny přírodního prostředí; není dostatečně konkurenceschopný a rychle ustupuje agresivním nitrofytům. Proto se objevil v Červeném seznamu v kategorii druhů ohrožených (C3). Na Slovensku v současné době není známa jediná recentní lokalita, takže v tamějším Červeném seznamu je klasifikována jako vyhynulá (RE). Zákonem chráněným druhem je v Polsku.

Poznámka: Rostliny obsahují kumarin, takže mají příjemně aromatickou, jemně nahořklou chuť. Stébla tomkovic (naložená v alkoholu) jsou základní substancí pro výrobu zubrovky.

Hierochloë australis

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 8. 4. 2007 (Rakousko, Burgenland, Redlschlag), 30. 4. 2008 (Česko, Hradce), 9. 5. 2008 (Česko, Písek-Hradiště) a 28. 4. 2009 (Česko, Vráž u Písku).