Syn.: Anthoxanthum nitens (G. H. Weber) Y. Schouten et Veldkamp, Avena odorata (L.) Koeler, Dimesia fragrans (Willd.) Raf., Hierochloë arctica J. Presl, Hierochloë baltica (G. Weim.) Czerep., Hierochloë borealis (Schrad.) Roem. et Schult., Hierochloë fragrans (Willd.) Roem. et Schult., Holcus arcticus Sommerf., Holcus borealis Schrad., Holcus fragrans Willd., Holcus odoratus L., Poa nitens Weber, Savastana nashii C. Bicknell, Savastana odorata (L.) Scribn., Torresia nashii (C. Bicknell) House, Torresia odorata (L.) Hitchc.
Česká jména: dvojosinec půlnoční (Presl 1819, Opiz 1852), dvojosinec severní, tomkovice (Sloboda 1852), tomkovice severní (Čelakovský 1879), tomkovice vonná (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: tomkovica voňavá (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae Burnett – lipnicovité
Hierochloë odorata
Rozšíření: Tomkovice vonná má velmi rozsáhlý areál táhnoucí se přes celou severní polokouli. Vyskytuje se ve střední Evropě od severní Itálie až po Skandinávii, roste i na Islandu, dále na Sibiři, ve středoasijských horách (ještě v Afghánistánu, Kyrgyzstánu, Mongolsku a Číně), na Dálném východě, v Koreji a Japonsku. Široce rozšířená je i v Severní Americe od Aljašky přes Kanadu do Spojených států, roste také v Grónsku. Jde o dosti variabilní druh, v jehož rámci je rozlišováno několik geograficky vymezených poddruhů. V ČR se vyskytuje velmi vzácně ve středním Polabí a na jedné lokalitě ve východním Polabí.
Ekologie: U nás roste převážně v nezapojené vegetaci na poněkud vlhčích otevřených písčinách nebo v řídkých borových lesích. Mimo území ČR roste dosti často na slatinách.
Hierochloë odorata
Popis: Vytrvalá tráva tvořící podzemní plazivé výběžky až 30 cm dlouhé. Stébla dosahují výšky 40–80 cm. Listy jsou 3–6 mm široké, zelené, horní stébelné listy mají čepel vždy vyvinutou. Květenství je volná všesměrná lata tvořená nejčastěji 25–100 klásky; klásky tvoří 3 květy, z nichž 2 níže umístěné jsou samčí a obsahují 3 tyčinky; oba samčí květy jsou bezosinné nebo horní má pluchu s osinou nanejvýš 0,5 mm dlouhou vyrůstající z vrcholu pluchy, pluchy samčích květů jsou hustě brvité; nejvýše postavený květ je oboupohlavný, nese pouze 2 tyčinky a je odstále chlupatý. Plodem je okoralá obilka. Kvete velmi časně, v první polovině dubna.
Záměny: Velmi podobná tomkovice plazivá (Hierochloë repens), která zasahuje až na jižní Moravu a Slovensko, se odlišuje kompaktnějším květenstvím tvořeným obvykle 120–160 klásky, má výrazně sivozelené listy a báze stébel má obdány čupřinou zbytků pochev odumřelých listů.
Hierochloë odorataHierochloë odorata
Hierochloë odorata
Ohrožení a ochrana: Velmi vzácný druh české květeny je v Červeném seznamu kategorizován jako kriticky ohrožený (C1b), rovněž tak je zařazen i mezi chráněné druhy v kategorii kriticky ohrožených (§1). V současné době v ČR existují 3–4 populace. Částečně chráněným druhem je v Polsku, přísná zákonná ochrana mu přísluší ve Francii.
Poznámka: Rostliny výrazně aromaticky chutnají, protože obsahují kumarin. Podobně jako tomkovice jižní (Hierochloë australis) se používá při výrobě zubrovky.
Hierochloë odorata
Fotografovala Alena Vydrová, dne 16. 4. 2008 (v Byšičkách a Káraném).