Syn.: Anthoxanthum repens (Host) Veldkamp, Anthoxanthum stepporum (P. A. Smirn.) Veldkamp, Hierochloë odorata subsp. pannonica Chrtek et V. Jirásek, Hierochloë orientalis Fr. et Heuff., Hierochloë stepporum P. A. Smirn., Hierochloë vinealis Schur, Holcus repens Host
Česká jména: tomkovice plazivá (Kubát 2002)
Slovenská jména: tomkovica plazivá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae Burnett – lipnicovité
Hierochloë repens
Rozšíření: Roste ve střední, jihovýchodní a východní Evropě, na západní Sibiři, Altaji a na severu Střední Asie. U nás pouze na jižní Moravě: v oblasti soutoku Dyje a Moravy a v prostoru mezi Rohatcem a Bzencem-Přívozem se stále vyskytuje na několika místech, lokalita u Dolních Věstonic zanikla po napuštění střední zdrže VD Nové Mlýny. Na Slovensku roste roztroušeně na Záhorské nížině a velmi vzácně v Podunají.
Ekologie: Vyhledává trávníky, stepi, okraje lesů, ale i okraje cest na píscích. Kvete v dubnu a květnu.
Hierochloë repens
Popis: Vytrvalé trávy s dlouhými výběžky. Stébla obvykle 30–80 cm vysoká, jejich báze jsou obaleny šedavými odumřelými pochvami, listy jsou nápadně šedě ojíněné. Lata v obrysu vejcovitá, složená až z 200 klásků uspořádaných do hustých svazečků. Klásky stopkaté, stopky pod klásky s kratičkými chlupy, horní samčí květ obvykle s osinou.
Záměny: Nejpodobnější je tomkovice vonná (Hierochloë odorata), která má báze stébel prosté odumřelých pochev, zelené neojíněné listy a chudší latu s klásky bez osin.
Ohrožení a ochrana: Patří (a vždy patřila) k nesmírně vzácným druhům květeny České republiky, je vedena v kategorii druhů kriticky ohrožených (C1b), zákonem však kupodivu chráněna není. Na Slovensku je v červeném seznamu vedena v kategorii druhů s nedostatečným množstvím údajů (DD), chráněna je zákonem (§).
Hierochloë repens
Hierochloë repensHierochloë repens
Hierochloë repens
Hierochloë repens
Fotografováno dne 2. 5. 2015 (v oblasti soutoku Dyje a Moravy).