Syn.: Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. subsp. adriaticum (H. Baumann) Sundermann
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Himantoglossum adriaticum
Rozšíření: Panonsko-submediteránní druh, vyskytuje se v severní Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, západním Maďarsku, Rakousku a na Slovensku. U nás tento druh roste jen na jediné lokalitě na jihozápadě Moravy, na našem území dosahuje nejsevernější hranice svého areálu.
Ekologie: Roste na lesostepních stráních, v křovinách i lesních lemech, na vápnitých půdách, v pásmu od nížin po pahorkatiny. Kvete od června do července.
Himantoglossum adriaticum
Popis: Vytrvalá bylina, 30–80 cm vysoká, lodyha přímá, listy podlouhle kopinaté, v době květu spodní listy už často zasychají. Květní klas je řídký, 15–45květý, květy nápadné, tvarově bizarní, bělavé s červeným žilkováním, vnější okvětní lístky vejčité, vnitřní čárkovitě kopinaté, všechny skloněné do přilby, pysk 3laločný, střední lalok zkroucený, na konci rozeklaný, bílý s červenými skvrnami, na okraji nahnědlý. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na našem území nebyl jazýček jadranský nikdy častý, byl znám jen z několika lokalit. Do současnosti se však udržel jen na jediné moravské lokalitě, byl proto zařazen mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (C1t), zákon jej chrání ve stejné kategorii (§1). Na Slovensku je druhem ohroženým (EN), přísluší mu tu také zákonná ochrana (§), stejně tak v Maďarsku. Vztahuje se na něj i ochrana mezinárodní úmluvy CITES, je také uveden ve směrnicích Rady Evropy 92/43 EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Himantoglossum adriaticumHimantoglossum adriaticum
Himantoglossum adriaticumHimantoglossum adriaticum
Himantoglossum adriaticumHimantoglossum adriaticum
Fotografováno ve dnech 6. 7. 2006 (Ketkovice) a 1. 6. 2008 (Slovensko, Malé Karpaty).