Syn.: Orchis caprina M. Bieb., Aceras caprinum (M. Bieb.) Lindl., Loroglossum caprinum (M. Bieb.) Beck, Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. subsp. caprinum (M. Bieb.) K. Richter
Čeľaď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Himantoglossum caprinum

Himantoglossum caprinum

Rozšírenie: Druh má ťažisko rozšírenia najmä v juhovýchodnej a strednej Európe, v Malej Ázii, Slovenskom prechádza severná hranica rozšírenia. Na Slovensku sa vyskytuje veľmi vzácne (často v málopočetných populáciách) v Malých Karpatoch, Považskom Inovci, Tríbči a v okolí Štúrova, celkovo asi na 5 lokalitách. Donedávna sa predpokladalo, že v ČR nerastie, v poslednom čase však boli s týmto druhom stotožnenie staré zbery z polovice 19. storočia z lokality Hády u Brna.
Ekológia: Rastie v nížinách a pahorkatinách, v svetlých lesoch a na ich okrajoch, na krovinatých stráňach a lesostepiach. Uprednostňuje vápnité, skeletnaté pôdy.
Opis: Trváca bylina vysoká 30–100 cm. Stonka priama, olistená, listov 7–10, dlhé 7–17 cm, široké 2–3,5 cm, kopijovitého tvaru, v čase kvitnutia usychajú. Súkvetie má 10–50 kvetov. Okvetné lístky sklonené do prilby, vonkajšie vajcovito kopijovité, červenohnedo žilkované, vnútorné čiarkovité. Pysk dlhý až 100 mm, trojlaločný, v strede biely, na báze purpurovo škvrnitý, na okrajoch červenohnedý až purpurový, šikmo nadol smerujúci. Stredný lalok pysku 45–90 mm dlhý, špirálovito skrútený, hlboko rozoklaný. Bočné laloky dlhé 5–30 mm. Ostroha dlhá 5–6,5(–13) mm, široko kužeľovitá. Plodom je tobolka. Kvitne od júna do júla.
Himantoglossum caprinumHimantoglossum caprinum
Himantoglossum caprinumHimantoglossum caprinum
Ohrozenie a ochrana: Druh je ohrozený najmä sekundárnou sukcesiou, zmenou tradičného obhospodarovania a zmenou drevinového zloženia. Na lokalitách je potrebné zaistiť dôsledný manažment na odstránenie negatívnych javov. Na Slovensku je patrí medzi kriticky ohrozené (CR) a zákonom chránené druhy (§). V Českej republike vyhynutý druh (A1). Chránený aj v Maďarsku, na Ukrajine a v Rusku. Tiež je chránený medzinárodnými zmluvami CITES a Bernským dohovorom.
Poznámka: V čase kvitnutia veľmi dekoratívny a nápadný druh, na Slovensku považovaný za najexotickejšiu orchideu.
Himantoglossum caprinum
Foto: 6. 6. a 18. 7. 2008 (Slovensko, Malé Karpaty).