Syn.: Orchis comperiana Steven, Comperia taurica K. Koch, Comperia comperiana (Steven) Ascherson et Grabner
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Himantoglossum comperianum
Rozšíření: Vzácně se vyskytuje v suchých oblastech ostrovů Egejského moře, v lesích západního Turecka, na severu zasahuje až na jih ukrajinského Krymu, na východě do Kurdistánu a Libanonu.
Ekologie: Roste v řídkých hlavně borových lesích a na lesních okrajích, v nadmořské výšce od 500 do 1750 m.
Himantoglossum comperianum
Popis: Vytrvalá bylina, vysoká 30–70 cm, s přímou lodyhou a podlouhle kopinatými až eliptickými listy, které jsou až 15 cm dlouhé a 4 cm široké. Květy jsou v 5–20(–30)květém klasu, jejich přilba je hnědavě až nafialověle zelená, pysk je 3laločný, světle růžový až bělavý se čtyřmi filiformními dlouhými hnědavými lalůčky. Kvete od května do července. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Druh je zařazen do seznamu druhů pod ochranou mezinárodní úmluvy CITES, patří k přísně chráněným druhům Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva – zde uveden jako Comperia comperiana) a je uveden také v Červené knize Ukrajiny (jako Comperia comperana).
Himantoglossum comperianumHimantoglossum comperianum
Himantoglossum comperianum
Fotografovali Eva Rencová a Cedrik Haškovec, dne 5. 5. 2010 (Turecko, v oblasti Pamukale).