Syn.: Hippocrepis perennis Lam., Hippocrepis prostrata auct., non Boiss, Coronilla depressa Kit. in Jáv.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Hippocrepis comosa
Rozšíření: Střední, západní a jižní Evropa, na západě po Anglii (v Irsku a Skotsku chybí), na severu po jižní část Severoněmecké nížiny, v Pobaltí pouze druhotně. Na jihu od severního Španělska, Francie, Itálie přes Balkánský poloostrov, Rumunsko po Ukrajinu (mezi městy Lvov a Ternopol a na Krymu). Zavlečen i do severoamerické Pennsylvanie.
V ČR častěji jen v Bílých Karpatech, na ostatním území pouze v termofytiku na nečetných izolovaných lokalitách. V Čechách byl výskyt podkovky dlouho považován pouze jako druhotný. V nedávné době však byly nalezeny dvě lokality na Lounsku, které jsou velmi pravděpodobně původní. Na Slovensku v panonské a karpatské oblasti roztroušeně až hojně.
Ekologie: Roste na výslunných stráních, ve světlých lesích, křovinách, na skalkách, převážně na vápencových a jiných bazických podkladech; hlavně ve společenstvech Festucetalia valesiacae, Brometalia a jinde.
Popis: Vytrvalá bylina (polokeř). Oddenek hrubý, rozvětvený, vícehlavý. Lodyhy poléhavé nebo vystoupavé, na bázi dřevnaté, četné, větvené, oblé, lysé nebo roztroušeně přitiskle chlupaté. Listy dlouze řapíkaté, řapíky 2–8 cm dlouhé, lichozpeřené s 3–7 páry lístků; lístky krátce stopkaté, čepel obvejčitá, podlouhlá až čárkovitá, tupá, nebo s nasazenou špičkou, zelená, hnědozelená až nasivělá, lysá nebo na rubu přitiskle chlupatá. Palístky vejčitě zašpičatělé, 3–4 mm dlouhé. Květy v 4–12květých, dlouze (5–10 cm) stopkatých okolících. Květní stopky 1 mm dlouhé, přitiskle chlupaté. Kalich zvonkovitý, 4–5 mm dlouhý, tmavě zelený až nahnědlý, přitiskle chlupatý; kališní cípy trojúhelníkovité, špičaté, kratší než kališní trubka; horní 2 téměř srostlé. Koruna 8–12 mm, sytě žlutá; pavéza nazpět ohnutá s hnědými žilkami; křídla kratší s tupými oušky; člunek zakřivený s krátkým zobánkem, kratší než křídla. Lusky obloukovitě až srpovitě prohnuté, zploštělé, na vrcholu protažené v zobánek, mezi semeny zaškrcované. Semena rohlíčkovitá, některá s hrbolky, pískově hnědé až hnědé, vzácně s tmavými skvrnami. Kvete od dubna do srpna.
Záměny: Velmi variabilní druh, často zaměňován s Coronilla vaginalis Lam. Liší se dlouze řapíkatými listy, tvarem lístků a kalicha (Coronilla má okrouhé masité lístky a krátké řapíky, nálevkovité kalichy s krátkými tupými zuby, koruna sušením často zezelená).
Ohrožení a ochrana: V ČR je podkovka chocholatá zařazena ke kriticky ohroženým druhům (C1b), je zapsána i v Červené knize Ukrajiny.
Hippocrepis comosaHippocrepis comosa
Hippocrepis comosa
Fotografováno dne 7. 5. 2006 (Slovenský kras, Turniansky hradný vrch – škrapová step).