Syn.: Coronilla emerus L., Coronilla pauciflora Lam., Emerus major Mill.
České mená: podkovka křovitá (Kubát 2002)
Slovenské mená: podkovka ľúba (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Hippocrepis emerus
Rozšírenie: Mediteránno-submediteránny druh rastúci v Španielsku, Taliansku, štátoch bývalej Juhoslávie, v Rumunsku, v Maďarsku, na sever zasahuje do alpskej oblasti, na Slovensko a do južnej Škandinávie (Nórsko, Švédsko). Výskyt na východ pokračuje na severné pobrežie Čierneho mora, Turecko, Blízky východ (Sýria) a rastie aj v severnej Afrike (Tunisko).
V ČR sa nevyskytuje, je uvádzaný iba druhotný výskyt v Českom stredohorí, na Slovensku je výskyt obmedzený na Malé Karpaty, v severnej časti (Višňové), Prášnik a Pustá Ves.
Ekológia: Vyskytuje sa v krovinách, na lesných okrajoch, svetlých lesoch, na kamenistých, xerotermných stráňach na vápencoch a dolomitoch, na Slovensku v svetlých dubinách a na skalách. Vyžaduje výhrevné, vysychavé, zásadité, kamenité i hlinité pôdy, na Slovensku v pahorkatine.
Hippocrepis emerus
Opis: Poloker vysoký 50–150 cm. Konáriky pritlačene chlpaté, neskôr lysé. Listy 2–5 cm dlhé s 2–4 jarmami, lístky obrátene vajcovité, 10–20 × 7–10 mm, krátko stopkaté, hrotité, prílistky 1–2 mm dlhé, voľné, brvité. Kvety v 1 až 5-kvetých hlávkach, listene drobné, šupinovité, kalich zvonkovitý, do 6 mm dlhý, zuby krátke, koruna jasnožltá, 14–20 mm dlhá, nechtík striešky 2–3× dlhší ako kalich, strieška obrátene vajcovitá, zohnutá, často červeno žilkovaná. Pastruky 5–11 cm dlhé so 6–10 slabo zaškrcovanými, 8–10 mm dlhými, zreteľne hranatými dielmi. Kvitne od apríla do mája.
Hippocrepis emerusHippocrepis emerus
Hippocrepis emerus
Ohrozenie a ochrana: Výskyt na Slovensku je ohrozený už svojou vzácnosťou a plošne obmedzeným výskytom, ohroziť ho môže hospodárenie v lesoch. Územná ochrana je zabezpečená v rámci Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, nedá sa však považovať za dostatočnú. Na Slovensku je podkovka ľúba kriticky ohrozeným (CR), zákonom chráneným druhom. Je zaradená aj do Červenej knihy vyšších rastlín SR a ČR. Chráneným druhom je i v Maďarsku.
Poznámka: Druh patrí medzi veľmi vzácne druhy slovenskej flóry, výskyt je súčasťou severnej hranici areálu.
Hippocrepis emerus
Foto: 29. 4 .2011 (Chorvátsko, ostrov Brač)