Syn.: Holcus argenteus C. Agardh ex Roem. et Schult., Notholcus lanatus (L.) Nash ex Hitchc.
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Holcus lanatus
Rozšíření: Druh s evropsko-západoasijským rozšířením. Areál sahá od Makaronésie (Kanárské ostrovy, Madeira) a severní Afriky (Maroko, Alžírsko, Tunisko) přes většinu evropských zemí až do Turecka a na Kavkaz. Navíc je tento druh široce naturalizován po světě (Azory, jižní Afrika, Austrálie a Nový Zéland, Kanada a Spojené státy, Havajské ostrovy, Střední a Jižní Amerika, Tristan da Cunha).
Ekologie: Druh hojně rozšířený na loukách, pasekách a na vlhčích lesních okrajích. Roste od nížin do hor. Kvete od června do září.
Popis: Vytrvalá, hustě trsnatá tráva, celá měkce chlupatá a šedozeleně zbarvená. Stébla jsou 30–100 cm vysoká, listy ploché, 4–8 mm široké, jazýček je asi 2 mm dlouhý a dřípený. Květenství je vejcovitá lata, až 15 cm dlouhá, po odkvětu dosti stažená. Klásky 4–5 mm dlouhé, s osinou nanejvýše nepatrně vyčnívající. Plodem je neokoralá obilka.
Záměny: V naší květeně rovněž hojný medyněk měkký (Holcus mollis) se liší charakterem růstu (má podzemní výběžky), daleko vyčnívajícími osinami a oděním (většinou pouze věneček chlupů na koléncích stébel).
Poznámka: V Severní Americe, kde tento druh není původní, je řazen mezi invadující plevele, jejichž šíření je monitorováno. Pro krmné účely není příliš vhodný kvůli obsahu kyanogenních sloučenin.
Holcus lanatusHolcus lanatus
Holcus lanatusHolcus lanatus
Fotografováno dne 10. 7. 2010 (Velké Karlovice).