Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Holcus rigidus
Rozšíření: Endemit Azor, byl zjištěn na všech ostrovech.
Ekologie: Stanovištěm jsou pastviny, porosty vřesovce Erica azorica, skalnaté rokliny a pobřežní útesy. Vystupuje až do nadmořské výšky 1000 m.
Holcus rigidus
Popis: Vytrvalá výběžkatá tráva vysoká 50–70 cm; stébla jsou přímá nebo vystoupavá, lysá, často větvená; kolénka jsou lysá. Listy jsou střídavé, nápadně dvouřadě uspořádané, čárkovité, 3–8 cm dlouhé a 2–8 mm široké, ploché, tuhé, lysé; jazýček je blanitý, až 5 mm dlouhý. Květenství je volná lata 2–7 cm dlouhá; klásky jsou 4–7 mm dlouhé, 2květé; plevy jsou kopinaté, poněkud nestejné, vejčitě kopinaté, kýlovité a krátce brvité, 4–5 mm dlouhé, dolní je jednožilná, horní trojžilná, pluchy jsou asi 2,5 mm dlouhé, 3–5žilné, osina je kolénkovitá, 3,5–5 mm dlouhá, někdy chybí. Obilky jsou nahé.
Holcus rigidus
Holcus rigidus
Holcus rigidus
Fotografovala Věra Svobodová, ve dnech 20. 8. 2018 (Portugalsko, Azorské ostrovy, São Miguel, Furnas, Parque Terra Nostra) a 21. 8. 2018 (Azorské ostrovy, São Miguel, okolí Pico da Vara).