Syn.: Cerastium umbellatum (L.) Crantz, Alsine umbellata (L.) Lam., Arenaria umbellata (L.) Clairv., Stellaria triandra De Bary
Česká jména: rožec okoličnatý (Presl 1819), plevel okoličnatý (Presl 1846, Opiz 1852, Sloboda 1852, Čelakovský 1879, Polívka 1912), čmánec okoličnatý (Dostál 1989), plevel okoličnatý (Kubát 2002)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Holosteum umbellatum
Rozšíření: Evropa (po jižní Skandinávii na severu), severozápadní Afrika, Střední Asie. Byl zavlečen i do Severní Ameriky a na jih Jižní Ameriky (střední Argentina, severní Patagonie). U nás se vyskytuje roztroušeně až hojně především v teplejších oblastech, v horách chybí. Rozlišují se dva poddruhy: H. u. subsp. umbellatum (rostliny jsou lysé, květy bílé nebo narůžovělé) a H. u. subsp. viscosissimum (rostliny jsou hustě žláznatě chlupaté, květy vždy bílé).
Ekologie: Roste na výslunných stráních, při okrajích cest, na polích a úhorech, na náspech železničních tratí, oba u nás se vyskytující poddruhy se mnohdy objevují na společných stanovištích.
Holosteum umbellatum
Popis: Jednoletá bylina, 4–32(–39) cm vysoká, sivozelená, lysá nebo žláznatě chlupatá, lodyhy vystoupavé až přímé, nevětvené, listy ve zdánlivé přízemní růžici, vstřícné, vejčitě kopinaté až kopinaté, celokrajné, přisedlé, květenstvím je 5–13(–19)květý zdánlivý okolík, květní stopky zprvu vzpřímené, po odkvětu sehnuté, za plodu opět vzpřímené. Květní obaly 5četné, volné, korunní lístky bílé až narůžovělé, obvejčité až obkopinaté, kvete od března do dubna. Plodem je podlouhle vejcovitá tobolka.
Holosteum umbellatumHolosteum umbellatum
Holosteum umbellatumHolosteum umbellatum
Fotografováno dne 15. 4. 2007 (Praha, Prokopské údolí).