Syn.: Carumbium pallidum Müll. Arg., Carumbium platyneuron Müll. Arg., Carumbium populifolium (Graham) Benth. et F. Muell., nom. illeg., Carumbium sieberi Müll. Arg., Homalanthus goodenoviensis Airy Shaw, Omalanthus populifolius Graham
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité

Homalanthus populifolius

Rozšíření: Druh Papuasie a východní části Austrálie – vyskytuje se v oblasti od Nové Guineje a Šalamounových ostrovů přes australský Queensland a východní části státu New South Wales až po Victorii na jihu areálu, objevuje se i na ostrově Norfolk a na Ostrově lorda Howa, sekundární výskyt je uváděn rovněž ze severu Nového Zélandu či jižní Afriky.

Ekologie: Roste v tropických deštných lesích a jejich lemech, na vlhkých stanovištích v blahovičníkových lesích, v pásmu od mořského pobřeží až do hor.

Popis: Jednodomý keř až menší strom dosahující výšky až okolo 6 m. Listy jsou střídavé, řapík je 3–12 cm dlouhý, čepel je vejčitá až kosočtverečná, 3–15 cm dlouhá a 3–12 cm široká, na bázi klínovitá, s 1 nebo 2 žlázkami, celokrajná, na vrcholu špičatá, po obou stranách lysá, na líci zelená, na rubu šedavá, v chladnější části roku obvykle červeně naběhlá; palisty jsou 1–2 cm dlouhé, opadavé. Květenství je terminální hrozen až 17 cm dlouhý, květy jsou jednopohlavné, drobné, samčí květy jsou početné, vyrůstají podél vřetene, samičí květy vyrůstají při jeho bázi a jsou početné podstatně méně. Plodem je zploštělá elipsoidní tobolka dosahující průměru 8–10 mm.

Využití: Pro své barevně se proměňující listy bývá vysazován jako okrasná dřevina v zahradách, parcích i tropických sklenících botanických zahrad.

Homalanthus populifolius
Homalanthus populifolius
Homalanthus populifolius

Fotografováno dne 12. 9. 2019 (Rakousko, Vídeň, Schönbrunn, Palmenhaus).