Syn.: Adenarium maritimum Raf., Alsine peploides Crantz, Ammodenia peploides (L.) Rupr., Ammonalia peploides (L.) Desv., Arenaria littoralis Salisb., Arenaria peploides L., Arenaria portulacea Lam., Halianthus peploides Fr., Merckia peploides G. Don, Minuartia peploides (L.) Hiern
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité

Honckenya peploides

Rozšíření: Morfologicky značně variabilní druh s velmi rozsáhlým cirkumpolárním areálem, který zabírá skoro celé atlantické pobřeží Evropy, objevuje se na severním a severovýchodním pobřeží Asie a také na severním pobřeží Severní Ameriky. Nominátní poddruh, který je zachycen na našich snímcích, se vyskytuje na pobřeží Evropy, od severního Portugalska přes západní pobřeží Francie, břehy Británie a zemí Beneluxu až po Dánsko, Švédsko a Norsko (zasahuje i na pobřeží Baltského moře). Na severu Severní Ameriky, v Grónsku a v arktické části Eurasie se vyskytuje poddruh Honckenya peploides subsp. diffusa, další poddruh H. p. subsp. robusta pochází ze severovýchodu Severní Ameriky, H. p. subsp. major pak zabírá amfipacifický areál táhnoucí se od pobřeží severního Japonska přes Kamčatku, Čukotku a Aljašku až po pacifickou Kanadu a americký stát Oregon.

Ekologie: Halofyt rostoucí na pobřežních mořských písčinách, na písčitých dunách, v nezapojené vegetaci. Kvete od května do září.

Honckenya peploides

Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou plazivou či poléhavou, květonosné lodyhy jsou vystoupavé až přímé, 5–25(–50) cm dlouhé, jednoduché nebo větvené, lysé. Listy jsou vstřícné, přisedlé, bázemi srostlé, podlouhle eliptické až vejčité, někdy i obkopinaté či obvejčité, 4–46 mm dlouhé a 0,5–20 mm široké, dužnaté, na vrcholu špičaté až zašpičatělé. Květenství je terminální, 1–6květé, eventuálně květy vyrůstají jednotlivě z úžlabí listů; květy jsou funkčně jednopohlavné, někdy i oboupohlavné, vonné; stopky jsou 2–10(–26) mm dlouhé; kališních lístků je 5(–6), jsou vejčité, 3,5–7 mm dlouhé, zelené, korunní lístky někdy chybí nebo je jich 5(–6), jsou kopisťovité nebo úzce obkopinaté, 2,5–6 mm dlouhé u samčích květů, 0,8–2 mm dlouhé u samičích květů, bílé, na bázi nehetnaté; tyčinek je 10, čnělky jsou 3–5(–6) mm dlouhé. Plodem je vejcovitá tobolka, 5–10 mm dlouhá, dužnatá.

Poznámka: Rod Honckenya je monotypický, avšak morfologicky značně proměnlivý, rozlišuje se několik infraspecifických taxonů. Gerhard August Honckeny (1724–1805), na nějž rodové jméno odkazuje, byl německý botanik.

Honckenya peploides
Honckenya peploides
Honckenya peploides
Honckenya peploides
Honckenya peploides

Fotografováno dne 14. 5. 2019 (Dánsko, Sjælland, Helsingør).