Syn.: Arenaria peploides L., Minuartia peploides (L.) Hiern, Halianthus peploides Fr., Ammodenia peploies Rupr.
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Honckenya peploides
Rozšírenie: Druh s rozsiahlym, cirkumpolárnym areálom, v rámci ktorého sa rozpadá na niekoľko poddruhov. V Európe sa vyskytuje na Špicbergoch, v Škandinávii, na severnom pobreží Ruska, Islande, Britských ostrovoch, Dánsku, Nemecku, Poľsku a v Baltských republikách, Belgicku, Holandsku, Francúzsku, na juh až po Portugalsko a Španielsko. V Ázii v Rusku v oddelených územiach až na Ďaleký východ, Kamčatka, Sachalin, v Japonsku a na Kórejskom polostrove, v Severnej Amerike od Aljašky celou Kanadou, vrátane kanadských arktických ostrovov a západného aj východného pobrežia Grónska.
Ekológia: Rastie na morských pobrežiach a na brehoch jazier, na vlhčinách, na piesočnatých i kamenistých, tiež aj na silne zasolených pôdach v blízkosti mora a s nízkym obsahom organických látok. Vyhľadáva miesta s nezapojenou vegetáciou, v priaznivých podmienkach dokáže vytvárať na veľkých plochách husté porasty.
Honckenya peploides
Opis: Trváca, mäsitá, kobercovito sa rozrastajúca rastlina vysoká 2–8 cm. Byľ poliehavá, lysá, od bázy rozkonárená, olistená. Byľové listy 4–20(–30) mm dlhé a 3–9(–13) mm široké, sediace, mäsité, elipsovité alebo vajcovité, lesklé, na povrchu drsné, lysé, končisté. Kvety jednotlivé alebo v chudobných (1–)3(–6)-kvetých súkvetiach, kališných lístkov 5, zriedka 6, sú 3,5–6 mm dlhé, fialové alebo zelené, lysé, korunné lupienky rovnako dlhé ako kalich, biele, obvajcovité, kvet 5–15 mm v priemere. Plod je guľovitá až vajcovitá, 5–8(–10) mm dlhá a 5–8 mm široká, žltkastá tobolka. Semená početné, 3 až 4,5 mm dlhé. Kvitne od júna do septembra.
Honckenya peploides
Poznámka: Druh je veľmi variabilný vo viacerých viac i menej ustálených znakoch, ktoré závisia od ekologických podmienok, ale tiež v gradiente sever – juh. V jeho rozsiahlom areáli je uvádzaných viacero poddruhov. Rastliny na fotografiách patria do poddruhu Honckenya peploides (L.) Ehrh. subsp. diffusa (Hornem.) Hultén (syn.: Arenaria peploides L. var. diffusa Hornem.; Honckenya peploides (L.) Ehrh. var. diffusa (Hornem.) Kruuse; Minuartia peploides (L.) Hiern var. diffusa (Hornem.) Mattf.; Honckenya diffusa (Hornem.) Á. Löve; Arenaria diffusa (Hornem.) Wormsk.), ktorý je rozšírený v Severnej Amerike vrátane Grónska. Nominátny poddruh je svojim výskytom viazaný na Európu od Škandinávie až po Portugalsko.
Honckenya peploides
Honckenya peploides
Foto: 2. 7. 2010 (Grónsko, Kangerlussuaq).