Syn.: Hordeum hystrix Roth
Čeľaď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Hordeum geniculatum
Rozšírenie: Druh s rozsiahlym eurázijským areálom. V Európe sa vyskytuje v celom Mediteráne, západná hranica rozšírenia prechádza Slovenskom a Rakúskom, v strednej Európe, sa vyskytuje ešte v Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajine. Sekundárne aj vo Veľkej Británii, Austrálii a Severnej Amerike. V ČR nerastie, v SR vzácne na Podunajskej nížine, najzápadnejšia lokalita sa nachádza neďaleko Bratislavy, najviac lokalít je sústredených v okolí obcí Tvrdošovce, Hájske, Močenok, Jatov, Šurany a Palárikovo.
Ekológia: Rastie v teplých nížinách na slaniskách, slaných lúkach a pasienkoch. Vyžaduje veľmi zasolené, na jar vlhké, v lete vysychajúce pôdy. Obsadzuje narušované plochy s nezapojeným vegetačným krytom.
Opis: Jednoročná tráva s výškou 5–20 cm. Steblá sú priame alebo kolienkato vystúpavé, listové pošvy listov mäkko chlpaté, čepele krátko končisté, sivozelené, na okrajoch drsné, 2–4 mm široké, zvyčajne roztratene chlpaté. Súkvetím je krátky podlhovastý paklas, po dozretí plodov sa rozpadáva, klásky sú podlhovasto kopijovité, bočné sterilné, stredné obojpohlavné. Plevy bočných kláskov rovnaké, šidlovité alebo štetinovité, nekrídlaté, bez bŕv. Plevica elipsovitá, slabo kožovitá, osť 6–8 mm dlhá, plievočka blanitá.
Ohrozenie a ochrana: V SR patrí medzi kriticky ohrozené druhy (CR) a je tiež chránený zákonom (§).
Hordeum geniculatumHordeum geniculatum
biotop
Foto: máj 2006 (Maďarsko, Národný park Kiskunság, okolie majera Bódi szék).