Syn.: Hordeum berteroanum É. Desv., Hordeum caudatum V. Jirásek, Hordeum pratense var. annuum Lange, Hordeum pubescens Guss., Hordeum rigidum Roth, Hordeum winkleri Hack., Zeocriton rigidum (Roth) P. Beauv.
Česká jména: ječmen přímořský (Kubát 2002)
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Hordeum marinum
Rozšíření: Mediteránně-makaronéský druh. Vyskytuje se na Kanárských ostrovech, Madeiře a Azorech, v Evropě od Portugalska po Ukrajinu a jižní Rusko, na sever zasahuje do Anglie. V severní Africe roste od Maroka až po Egypt, v Asii od Gruzie a Turecka po Izrael. Druhotný výskyt byl zaznamenán v Severní Americe (např. v Kalifornii má invazní charakter), také v Austrálii a na Novém Zélandě a možná i jinde. Zavlečen byl i do ČR, nepochybné doklady existují z Prahy a od Rokycan.
Ekologie: Roste především podél mořského pobřeží, stanoviště jsou nejčastěji poněkud narušená místa. Ve vnitrozemí provází rovněž především zasolená místa, ale častěji je zde jako ruderál.
Hordeum marinum
Popis: Jednoletá tráva vysoká 5–30 cm; stébla jsou přímá nebo vystoupavá, lysá. Listy jsou střídavé, čárkovité, ploché, 2–4 mm široké, lysé nebo řídce chlupaté; jazýček je nezřetelný, stejně jako ouška. Květenství je hustý, krátce válcovitý lichoklas, 2–4 cm dlouhý; klásky vyrůstají v trojicích: centrální klásek je přisedlý, jednokvětý, oboupohlavný, jeho plevy jsou štětinovité, 1–2,5 cm dlouhé, na okraji bez brv, plucha je eliptická, 5žilná, s osinou až 2,5 cm dlouhou; postranní klásky jsou sterilní, jejich plevy jsou nestejné, dolní je osinovitá, až 2,5 cm dlouhá, horní na bázi křídlovitě rozšířená, asi 2 cm dlouhá. Plody jsou okoralé obilky asi 4 mm dlouhé.
Záměny: Značným problémem je odlišení od příbuzného druhu Hordeum geniculatum: ten se liší stejnými, nerozšířenými plevami postranních sterilních klásků. Mnohé údaje o výskytu H. marinum v literatuře i databázích se vztahují právě k tomuto druhu, k záměnám došlo i v ČR.
Hordeum marinum
Hordeum marinum
Hordeum marinum
Fotografovali Gianmaria Bonnari a Vít Grulich, dne 8. 6. 2018 (Francie, Korsika, Aléria, Étang de Palo).