HORDEUM MURINUM L. – ječmen myší / jačmen myší

Syn.: Critesion murinum (L.) Á. Löve, Zeocriton murinum (L.) P. Beauv.
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité

Hordeum murinum
Rozšíření: Původně zřejmě evropský druh, dnes roste ve střední a jižní Evropě, ve Středozemí i Makaronésii, Střední Asii, v jižní Africe (především Kapsko) i v Severní a Jižní Americe (střední Chile, ostrovy Juana Fernándeze). U nás je hojný v teplejších oblastech, ve vyšších polohách je méně častý.
Ekologie: Vyskytuje se zejména podél cest, polních okrajů, na rumištích, sídlištích a někdy také jako plevel v obilovinách. Osidluje nejčastěji výživné, suché, písčité a díky narušování stále obnažené půdy. Kvete od června až do října.
Popis: Ječmen myší je jednoletá, přezimující, řídce trsnatá a světle zelená tráva, která vytváří husté a uzavřené porosty. Stéblo má tenké a 30–60 cm vysoké. Čepel je až 20 cm dlouhá, jemně zašpičatělá, lysá nebo roztroušeně krátce chlupatá. Jazýček je 1(–3) mm vysoký, zoubkatý. Ouška jsou zašpičatělá a obklopují stébla. Květenstvím je až 10 cm velký lichoklas s hustě uspořádanými klásky, který se v době zralosti rozpadá. Klásky jsou 1květé a vyrůstají vždy v trojici na jednom místě vřetene. Plevy jsou velmi úzce kopinaté, dlouhé a nesou dlouhou drsnou osinu.
Hordeum murinumHordeum murinum
Hordeum murinum
Hordeum murinum

Fotografováno ve dnech 13., 17. a 26. 6. 2008 (Zlín).