Česká jména: hottonka bahní (Presl 1819), řebratka bahní (Presl 1846, Sloboda 1852), hotonka bahní (Opiz 1852), vodní řebříček, řebratka (Čelakovský 1879), žebratka bahenní (Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: perutník bahní (Reuss 1853), perutník bahenný (Novacký 1936), perutník močiarny (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Primulaceae Vent. – prvosenkovité
Hottonia palustris
Rozšíření: Tato vodní bylina je rozšířena téměř po celé Evropě s výjimkou Balkánského poloostrova, její výskyt dále zasahuje až k Sibiři a vzácně i do Malé Asie. U nás je rozšířena roztroušeně až vzácně na vhodných biotopech.
Ekologie: Rostlina vyhledává mezotrofní stojaté a velmi pomalu tekoucí vody, vodní příkopy a slepá ramena řek. Těžištěm rozšíření jsou rybniční oblasti a nížiny, povodí větších řek. Vzhledem k ojedinělosti vhodných biotopů je i rostlina rozšířena vzácně a její výskyt je někdy přechodnou záležitostí. Žebratka kvete od května do července.
Popis: Bylina zpravidla ponořená pod vodou, do plochy přeslenitě rozvětvená lodyha koření v bahně článkovaným oddenkem. Listy často vzplývají na hladině a tvoří růžici peřenosečných listů s čárkovitými úkrojky. Hroznovité květenství nese přímý stvol vystupující až 30 cm nad hladinu. Jednotlivé velké úhledné květy jsou bílé nebo narůžovělé. Nekvetoucí rostliny vytvářejí půvabné listové růžice.
Ohrožení a ochrana: Patří k ohroženým druhům naší květeny (C3), ve stejné kategorii podléhá i ochraně podle zákona (§3).
Poznámka: Lidově byla rostlina nazývána také vodní žebříček, řebříček a perutník. Vědecké rodové jméno odkazuje na botanika P. Hottona.
Hottonia palustrisHottonia palustris
Hottonia palustris
Fotografováno dne 11. 6. 2005 (slepé rameno Ohře u Šabiny).