Skutečně převelice neobvyklý zámecký park najdete v okolí Hrádku u Nechanic. Tento zámek leží ve východních Čechách, pouhých 12 kilometrů od Hradce Králové.
Hrádek u Nechanic
Samotný zámeček rozhodně není stavbou, která by ohromovala svou starobylostí, či velkolepostí. Je to vlastně nevelký zámek ve stylu anglické novogotiky, který do prostoru východních Čech spadl z nebes teprve v letech 1839–57. Vkusu hraběte Františka Arnošta z Harrachu se tehdy rád podřídil anglický architekt Edward Buckton Lamb (1806–1869). Je sice pravda, že do krajiny východních Čech tato stavba zapadá asi jako tetřev do teletníku, ale proč to mít hraběti Harrachovi za zlé, na svém pozemku si přece mohl dělat, co chtěl. Ostatně podobných „angličáků“ máme v naší vlasti víc, to jen některé jsou povedené více (Lednice, Hluboká), jiné méně. Móda Anglie je pro 19. století příznačná, trendy anglický park – to je ten, o který se už nemusí starat houf do nitky propocených zahradníků, ale stačí jen pár lenivých sedláků a ještě se panstvo může holedbat křišťálově čistým vztahem k přírodě – zarostl v této době kde co.
Hrádek u Nechanic
Pro nás je podstatné, že ve stejné době byl u zámku zřízen i krajinářsky řešený park, obora a bažantnice, vysázeny lipová a jírovcová alej. Ještě Karel Hieke (1984) se zmiňuje o „malebných průhledech na zámek“, o „rozlehlých loukách s urostlými skupinami a kulisami stromů“, nezapomíná ani na „vklíněné lesní partie“. Vypočítává zde 19 taxonů jehličnanů a 73 listnáčů. Zapomeňte! Louky jsou dnes golfovým hřištěm, les v okolí je spíš pralesem, kde tu a tam najdete ještě velikána, ale v zásadě je to rumiště. Lipová alej vede od zámku k silnici, za ní pokračuje také historická alej jírovcová, tu však již doprovázejí i vitální houštiny invazivní křídlatky po jedné a reklamní billboardy sponzorů golfu po druhé straně. Těžko se rozhoduje, která strana této aleje je odpornější.
Hrádek u Nechanic
Takže jako jediná udržovaná zeleň zde zůstává golfové hřiště, na které je vstup nedoporučován, ba přímo zakázán. Všude totiž najdete výstražné tabule, které ujišťují návštěvníky o tom, že zde nejsou vítáni, ba přímo že mohou být v nejbližších okamžicích odstřeleni! A která zlatá česká máma by dovolila svému roběti běhat po zahradě, kde hrozí jeho lebce prostřelení golfovým míčkem? V žádném případě našim čtenářům návštěvu tohoto místa nedoporučujeme!
Hrádek u Nechanic
Ale přesto neopouštějme motiv golfového hřiště jen mávnutím ruky – pojďme se trošku golfově vydovádět! Podívejme se na ten zdejší úžasný golfový trávníček, na který se nesmí! Před lety – to jsem byl ještě ambiciózní, perspektivní a postmoderní redaktor jistého nakladatelství – jsem s jednou slovenskou zahradnicí připravoval k vydání knihu, která se specializovala na postupy pro vypěstování kvalitního trávníku. Už tehdy mě vcelku vyděsilo, jak je onen „anglický trávníček“ věc zapeklitá, přímo nadlidsky vyprodukovatelná. Nesmírně důležitá je už příprava vlastního základního substrátu pro vysetí trávníku – to je jedno velké inženýrské projektování a skoro až stavaření. Pak následuje výběr kvalitního a hlavně vhodného osiva! To je už přímo obří věda! No a nakonec i údržba, která musí být permanentní. Pak se vám snad i podaří vypěstovat a dokonce i udržet skutečně perfektní anglický trávník, takový, na kterém se hraje třeba i golf. A jaký tedy je ten golfový zázrak v Hrádku u Nechanic? Posuďte jeho pokryvnost i další parametry sami podle následujících fotografií:
Hrádek u NechanicHrádek u Nechanic
Hrádek u Nechanic
Hrádecký golfový trávník bych nazval jitrocelovo-jetelovo-trávovou tryznou za smutné východočeské poměry. Snad až nadmíru bohatě zastoupené druhy čeledi Poaceae se tu neobvykle pestře mísí s jestřábníkem chlupáčkem, mateřídouškou, hvozdíkem kropenatým, černohlávkem obecným, bršlicí kozí nohou, ale dokonce i zvonkem řepkovitým a četnými dalšími bylinami. Tato hrací plocha slouží údajně i k výchově mladé golfové generace. Osobně bych nebyl překvapen, kdyby se zde začalo pracovat i na vědeckém poli! Vždyť by se tady třeba dala vypracovávat četná témata diplomových prací některých specializovaných fakult, dovoluji si hned některá navrhnout! Tak třeba „Vliv chlupů druhu Hieracium pilosella na odrazy golfových míčků“, anebo „Prognóza léčby zlomenin končetin po uklouznutí na mateřídoušce při golfu“. Skvělá by byla jistě i práce „Využití lodyhy zvonku řepkovitého místo golfové hole“, či přímo objevné téma „Ořešák černý versus golfový míček“. Vlastně až s určitým pohnutím na duši musím konstatovat, že v Hrádku u Nechanic stojí za psí štěk i ono golfové hřiště. Golfový trávník vypadá rozhodně jinak, než tato ušmudlaná pažitka od Hradce.
Hrádek u Nechanic
Výlet do tohoto zámeckého parku patří bezesporu k nejotřesnějším zážitkům, které jsem za celou dobu cestování po našich hradech a zámcích zažil. Je pozoruhodné, že na právě probíhající regeneraci zeleně tohoto státního zámku významně přispěl Státní fond životního prostředí (operační program Životní prostředí), ještě významněji pak Evropská unie. Dámy a pánové z Unie a Fondu, je skutečně přímo bombastické, že financujete údržbu památky, ze které jsou její běžní návštěvníci vyháněni. Přesně tohle tato země potřebuje! A pak ještě pár urgentních defenestrací…
Hrádek u Nechanic
Fotografováno dne 25. 7. 2012.