Jen několik kilometrů od velmi frekventované mezinárodní silnice Olomouc – Český Těšín, v blízkosti lázní Teplice nad Bečvou (okres Přerov), se nachází rozlohou nevelké krasové území, které je v současnosti chráněno jako rezervace s názvem Hůrka u Hranic. Výměra území činí necelých 38 hektarů, nachází se v nadmořské výšce 268 až 370 m a za rezervaci bylo vyhlášeno v roce 1952.

Hranice

Toto území je z většiny tvořeno devonskými vápenci, jsou zde časté krasové prvky. Jednoznačně nejvýznamnějším z nich je zdejší propast, jedná se totiž o nejhlubší propast České republiky. Zatím byla hloubka Hranické propasti stanovena na 273,5 m, známější Macochu tedy předstihuje o více než sto metrů. Maximální hloubka Macochy je pouze 138 m.

Hranice

Na dně propasti se nachází jezírko s minerální vodou, hydrotermální prameny využívají i nedaleké lázně v Teplicích. Oblast je samozřejmě zajímavou i z hlediska floristického. Habrové doubravy a bučiny jsou zde doplňovány společenstvy výrazně xerotermními, takže vedle kriticky ohroženého jeleního jazyku celolistého (Asplenium scolopendrium), který roste skryt před zraky návštěvníků na chladných stěnách při dně propasti, na zdejších světlinách objevíme i poměrně teplomilnou bělozářku větevnatou (Anthericum ramosum) nebo česnek chlumní (Allium senescens subsp. montanum).

Hranice

Z dalších zajímavých druhů můžeme jmenovat brzy zjara kvetoucí zapalici žluťuchovitou (Isopyrum thalictroides), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), okrotici bílou (Cephalanthera damasonium) nebo lilii zlatohlavou (Lilium martagon).

Hranice

Některé druhy rostlin rezervace Hůrka:
Abies alba – jedle bělokorá
Acer campestre – javor babyka
Acer platanoides – javor mléč
Acer pseudoplatanus – javor klen
Ajuga genevensis – zběhovec lesní
Allium senescens subsp. montanum – česnek chlumní horský
Anemone nemorosa – sasanka hajní
Anthemis tinctoria – rmen barvířský
Anthericum ramosum – bělozářka větevnatá
Asarum europaeum – kopytník evropský
Asplenium scolopendrium – jelení jazyk celolistý
Asplenium septentrionale – sleziník severní
Asplenium trichomanes – sleziník červený
Carpinus betulus – habr obecný
Cephalanthera damasonium – okrotice bílá
Clinopodium vulgare – klinopád obecný
Convallaria majalis – konvalinka vonná
Daphne mezereum – lýkovec jedovatý
Digitalis grandiflora – náprstník velkokvětý
Fagus sylvatica – buk lesní
Ficaria verna – orsej jarní
Genista germanica – kručinka německá
Genista tinctoria – kručinka barvířská
Hacquetia epipactis – hvězdnatec zubatý
Hedera helix – břečťan popínavý
Isopyrum thalictroides – zapalice žluťuchovitá
Lathraea squamaria – podbílek šupinatý
Lilium martagon – lilie zlatohlavá
Luzula pallescens – bika bledavá
Maianthemum bifolium – pstroček dvoulistý
Mercurialis perennis – bažanka vytrvalá
Oxalis acetosella – šťavel kyselý
Picea abies – smrk ztepilý
Pinus strobus – borovice vejmutovka
Pinus sylvestris – borovice lesní
Poa nemoralis – lipnice hajní
Polygonatum multiflorum – kokořík mnohokvětý
Polypodium vulgare – osladič obecný
Primula elatior – prvosenka vyšší
Pulmonaria obscura – plicník tmavý
Quercus petraea – dub zimní
Quercus robur – dub letní
Robinia pseudacacia – trnovník akát
Sambucus nigra – bez černý
Tilia cordata – lípa malolistá
Vinca minor – barvínek menší

Hranice

Fotografováno v dubnu 2003.