Hrušeň v Milčicích

Pyrus communis, hrušeň obecná (Rosaceae):

  • Výška: asi 15 m (v roce 2009)
  • Obvod kmene: asi 272 cm
  • Šířka koruny: asi 13 m
  • Odhadované stáří: zhruba 120 let (v roce 2019)

Tuto starou hrušeň najdeme na konci obce Milčice (okres Nymburk), při pravém okraji silnice ve směru na Pečky. Památným stromem byla prohlášena dne 4. 10. 1999.

Milčice proslavil zdejší rychtář a písmák František J. Vavák (1741–1816), autor obsáhlých Pamětí, ve kterých komentoval události z přelomu 18. a 19. století. Bylo by jistě skvělé konstatovat, že milčická hrušeň v době Vavákova života už na tomto místě rostla – leč bohužel, bude jistě podstatně mladší, snad bude mít jen o pár let více než druhý milčický památný strom, Havlíčkova lípa.
Hrušně byly vysazovány jako hraniční stromy, umístění této solitérní hrušně na okraji vesnice je tedy vlastně dosti příznačné. Ze zápisu ve Vavákových Pamětech se dovídáme, že jihovýchodně od ní se kdysi nacházela panská honitba, kterou navštěvovala vrchnost ze širokého okolí. Jistě nejvýznamnější hosté se tu sešli v roce 1791, v době korunovace Leopolda II. (1747–92) českým králem: Dne 16. září tři arciknížata, František, Leopold a Karel, do oné bažantnice mezi Radimí a Milčici – slove „v Bábinách“ – na střelbu a vyražení přijeli.

Hrušeň v Milčicích
Hrušeň v Milčicích
Hrušeň v Milčicích
Hrušeň v Milčicích
Hrušeň v Milčicích

Fotografováno dne 4. 9. 2018.