Hrušeň u Hřib

Pyrus communis, hrušeň obecná (Rosaceae):

  • Výška: asi 10 m (v roce 2017)
  • Obvod kmene: asi 370 cm
  • Šířka koruny: asi 9 m
  • Odhadované stáří: snad okolo 240 let (v roce 2019)

Tato hrušeň je dominantou poměrně mladé lipové aleje stojící při cestě z obce Hřiby (okres Kolín) k hlavní silnici mezi Prahou a Kolínem; za ní ve směru k hlavní silnici již v aleji začínají dominovat starší stromy ovocné. Kmen má dutý, strom je však vitální, plodící. Dne 1. 7. 1987 byl prohlášen památným stromem. Obvodem kmene se řadí tato hrušeň k největším památným stromům svého druhu u nás. Největší obvod kmene (asi 480 cm) má v současnosti tzv. Pastýřova hruška od Domažlic.

Alej je na tomto místě zakreslena už na mapě stabilního katastru Čech z první poloviny 19. století, pozemek patřil Lichtenštejnům. V sedmdesátých letech 18. století bylo v platnosti nařízení císařovny Marie Terezie, aby byli finančně odměňováni ti, kteří vysazují do zahrad nebo kolem polí stromy. Z Pamětí Františka J. Vaváka, rychtáře z nedalekých Milčič, víme, že za výsadbu stovky stromů připadl každému souverain d’or aneb sufrin, to jest 12 zl. 40 kr., za 60 stromů se proplácelo půl sufrinu, za 40 stromů 2 zlaté. Právě tuto dobu lze označit za zlatý věk českých stromořadí u cest.

Hrušeň u Hřib
Hrušeň u Hřib
Hrušeň u Hřib
Hrušeň u Hřib
Hrušeň u Hřib
Hrušeň u Hřib
Hrušeň u Hřib

Fotografováno dne 19. 9. 2018.