Hrušeň u Hřib
Pyrus communis, hrušeň obecná (Rosaceae):

  • Výška: asi 10 m (v roce 2017)
  • Obvod kmene: asi 370 cm
  • Šířka koruny: asi 9 m
  • Odhadované stáří: snad okolo 230 let (v roce 2018)

Tato hrušeň je dominantou poměrně mladé lipové aleje stojící při cestě z obce Hřiby (okres Kolín) k hlavní silnici mezi Prahou a Kolínem; za ní ve směru k hlavní silnici již v aleji začínají dominovat starší stromy ovocné. Kmen má dutý, strom je však vitální, plodící. Dne 1. 7. 1987 byl prohlášen památným stromem.

Alej je na tomto místě zakreslena už na mapě stabilního katastru Čech z první poloviny 19. století, pozemek patřil Lichtenštejnům. Obvodem kmene se řadí tato hrušeň k největším památným stromům svého druhu u nás. Největší obvod kmene (asi 480 cm) má v současnosti tzv. Pastýřova hruška od Domažlic.
Hrušeň u Hřib
Hrušeň u Hřib
Hrušeň u Hřib
Hrušeň u Hřib
Hrušeň u Hřib
Hrušeň u Hřib
Hrušeň u Hřib
Fotografováno dne 19. 9. 2018.