Huntingtonova botanická zahrada v kalifornském San Marinu (Los Angeles County) se rozkládá na ploše 49 ha a ve zdejších sbírkách najdeme reprezentativní zastoupení rostlin z celého světa, především pak ze subtropického pásma. Přívětivé podnebí jižní Kalifornie totiž dovoluje i ve venkovních expozicích pěstovat bez větších těžkostí pestrou paletu rostlin z mnoha fytogeografických oblastí. Kromě velmi dobrého klimatu má zahrada ještě jednu ohromnou výhodu – hned od prvopočátku měla skvělého mecenáše.
Huntington Botanical Gardens
Zahrada vznikla na pozemcích významného podnikatele a vizionáře Henryho Edwardse Huntingtona (1850–1927), prezidenta společnosti Pacific Electric Railway Company. Společně se svou manželkou Arabellou vybudoval na tomto místě rozsáhlou sbírku nejen rostlinnou, ale i uměleckou. Shromáždil velkou sbírku britského, francouzského i amerického umění (dnes součást Huntington Art Gallery), ale také sbírku vzácných knih a rukopisů, ve které najdeme dokonce svazky z 11. století. Celý inventář knihovny čítá na 7 miliónů položek, více než 400 tisíc vzácných knih a více než milión fotografií a tisků. Od roku 1910 začal Henry E. Huntington umisťovat rovněž v zahradě pozoruhodnou sbírku soch, fontán a zahradních staveb. Prohlédneme si tady italské umění 17. století, francouzské 18. století, přístřešek s historickým japonským zvonem, ale i moderní umění americké. K botanické zahradě už byl jen krok. Plný současný název celé této instituce zní Huntington Library, Art Collections and Botanical Gardens.
Huntington Botanical Gardens
Zahrada je rozčleněna na řadu speciálních oddílů, objevíme tady australskou zahradu, džungli, ale i ceněnou sbírku kamélií a palem. Skutečnou chloubou této zahrady je především zdejší proslulá pouštní zahrada, najdeme tu ale rovněž zajímavou japonskou a čínskou zahradu, téměř barokně vyhlížející rosetum, ale i zahradu pro děti, zahradu léčivek nebo dokonce velmi pozoruhodnou Shakespeareovu zahradu – v té najdeme rostliny, které se s oblibou pěstovaly v době slavného anglického dramatika a také ty, které zmínil ve svých sonetech či divadelních hrách.
Huntington Botanical Gardens
Japonská zahrada tu byla zřízena v roce 1912, pro veřejnost pak byla otevřena v roce 1928 – stejně jako všechny ostatní sbírky. Najdeme v ní řadu japonských zahradních prvků, čajový pavilón, japonský dům, zenovou zahradu, i sbírku bonsají. Zato jedinečná čínská zahrada je mnohem novější – byla tu postavena až v roce 2008 a jedná se údajně o největší čínskou zahradu mimo území Číny. Mosty, jezera, pavilóny, punsaje – to vše dodává zahradě exotický kolorit daleké Číny.
Huntington Botanical Gardens
Unikátní Huntingtonova pouštní zahrada patří k největším venkovním sbírkám xerofytních rostlin na světě, shromažďuje okolo 5000 druhů kaktusů a sukulentů. Zároveň patří i k nejstarším. Mnohé rostliny získal pro tuto část zahrady ještě samotný zakladatel zahrady Henry E. Huntington, jiné vysadil někdejší kurátor zahrady William Hertrich. Reprezentativní je především sbírka druhů z rodu Aloe (na 200 druhů), ale zaujmou i další rostliny, kupříkladu druhy rodů Agave, Beaucarnea, Puya, Yucca aj.
Huntington Botanical Gardens
Z tlusticovitých dominuje rod Echeveria (111 druhů), doplňují ho tlustice (Crassula) a rozchodníky (Sedum), přes 180 druhů má i kolekce pryšců (Euphorbia). Návštěvníkům se představuje rovněž sonorská Fouquieria columnaris, potěší 125 let starý Cereus xanthocarpus nebo pětaosmdesátiletý Echinocactus grusonii. Na horním konci pouštní zahrady stojí ještě speciální skleník pro ochranu obzvláště choulostivých druhů sukulentů a kaktusů. Nejstarší rostlinou tu je madagaskarský druh Pachypodium horombense, vysazený na tomto místě v roce 1928. Jistě zaujme i kolekce „živých kamenů“ (Lithops spp.) nebo namibská Welwitschia mirabilis.
Huntington Botanical Gardens
V rosetu můžeme přivonět k 1200 kultivarům růží, jsou zde zahrnuty odrůdy historické i ty nejnovější. Kaméliová zahrada se pyšní téměř 80 druhy kamélií a asi 1200 kulturními formami těchto rostlin. Australská zahrada zahrnuje stovku blahovičníků (Eucalyptus), ale i dalších typických zástupců australské flóry.
Zajímavou stavbou v zahradě je tzv. „Conservatory“ – tedy svérázná rotunda ze skla a oceli, ve které se udržuje vysoká vzdušná vlhkost nutná pro pěstování rostlin tropických deštných i mlžných lesů.
Huntington Botanical Gardens
Zahrada vlastní i herbář (Huntington Botanical Gardens Herbarium), který začal vznikat v roce 1960 s přičiněním tehdejšího ředitele zahrady Myrona Kimnache. Obsahuje zhruba 10 tisíc položek, jsou zde zastoupeny především druhy z Mexika, Střední a Jižní Ameriky, poměrně reprezentativní jsou především čeledi Arecaceae, Cactaceae, Crassulaceae a Euphorbiaceae.
Huntington Botanical Gardens
Fotografovala Pavlína Zahradníková, v březnu 2015.