Syn.: Lycopodium flagelliforme Schrad., Lycopodium funiculosum Lam., Lycopodium gnidioides L. f., Lycopodium pinifolium Kaulf., Lycopodium strictum Baker, Urostachys gnidioides (L. f.) Herter ex Nessel
Čeleď: Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirb. – plavuňovité
Huperzia gnidioides
Rozšíření: Roste v jižní části Afriky od Jihoafrické republiky po Rwandu, dále na Komorách, Madagaskaru a Maskarénách. Rod Huperzia čítá asi 300 druhů s převahou v tropických oblastech Jižní Ameriky; do mírného pásu zasahuje jen velmi okrajově.
Ekologie: Epifytická rostlina často visící z větví stromů v zastíněných lesních porostech, zpravidla v prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí.
Huperzia gnidioides
Popis: Vytrvalá plavuň s dichotomicky větvenými, hustě olistěnými stonky o průměru 4–6 mm, dlouhými až 60 cm. Sterilní listy se tvoří jen na bázích větví, jsou střídavě uspořádané, čárkovitě kopinaté, 5–8 mm dlouhé, přímo vzhůru směřující, lehce srpovitě zahnuté, celokrajné, tupě špičaté. Fertilní část stonku je užší než sterilní a je jen neostře oddělena; sporofyly jsou zelené, asimilující, podobné sterilním listům, jen 4–6 mm dlouhé, nad bází mají umístěny ledvinité výtrusnice, otvírající se stejnými chlopněmi.
Huperzia gnidioides
Huperzia gnidioides
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 13. 9. 2008 (Réunion, St-Philippe), Věra Svobodová, dne 22. 11. 2010 (Réunion, Gîte de Bélouve).