Na Úněšovsku (okres Plzeň-sever) se nacházejí zajímavé mokřady související s příčnou geologickou poruchou, podél níž vzlíná voda na povrch. Vytvořily se zde rašeliniště, slatiniště a mokřadní olšiny s výskytem vzácných druhů rostlin. Nejhodnotnější část je chráněna od roku 1955, po rozšíření má přírodní rezervace Hůrky výměru 26,5 ha se zhruba stejně velkým ochranným pásmem.
Hůrky
Cennější – přinejmenším z botanického hlediska – je asi severní, původně chráněná část, pozoruhodná především ztraceným a znovu nalezeným výskytem bublinatky vícekvěté (Utricularia bremii). Nejcennější druhy rostou na slatiništi na severu severní části, ze vzácnějších druhů zde roste bahnička chudokvětá (Eleocharis quinqueflora), ostřice dvoudomá (Carex dioica), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), bařička bahenní (Triglochin palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) a hlavně již zmiňovaná bublinatka.
Hůrky
Zde se také dá předpokládat výskyt uváděného všivce bahenního (Pedicularis palustris). Hojné jsou ostřice, běžně se zde vyskytují ostřice obecná (Carex nigra), prosová (C. panicea), ježatá (C. echinata) nebo šedavá (C. canescens). Dále zde roste violka bahenní (Viola palustris), sítina článkovaná (Juncus articulatus), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), trojzubec poléhavý (Danthonia decumbens), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), karbinec obecný (Lycopus europaeus), šišák vroubkovaný (Scutellaria galericulata), krušina olšová (Frangula alnus) i olše lepkavá (Alnus glutinosa).
Hůrky
V lesích a na jejich okrajích lze najít borůvku (Vaccinium myrtillus), brusinku (Vaccinium vitis-idaea), vřes obecný (Calluna vulgaris), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), pryskyřník plamének (Ranunculus flammula), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), jalovec obecný (Juniperus communis). Na okraji boru zaujme výskyt plavuně vidlačky (Lycopodium clavatum).
Hůrky
Další zajímavé druhy rostou též na podmáčené louce na jihu severní části, vyskytuje se tu tolije bahenní (Parnassia palustris) i hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), uváděn je výskyt prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Z běžných druhů na louce najdeme např. třeslici prostřední (Briza media), smilku tuhou (Nardus stricta), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), bukvici lékařskou (Betonica officinalis), řebříček bertrám (Achillea ptarmica) nebo čertkus luční (Succisa pratensis).
Hůrky
Místo působí nevzhledným, nepřívětivým dojmem, ale kdo se nenechá odradit, bude příjemně překvapen zajímavými společenstvy rostlin, množstvím vážek nebo divokou krásou podmáčených lesů. Vysoká hodnota území byla rozpoznána již dávno a je potěšitelné, že řada cenných druhů přežila do dnešních dnů.
Hůrky
Fotografováno dne 22. 7. 2017.