Česká jména: hubokor (Presl 1846)
Čeleď: Achariaceae Harms
Taxonomická poznámka: Donedávna byl rod Hydnocarpus řazen do čeledi Flacourtiaceae, do níž se řadil poměrně velký počet rodů (asi 80) i druhů (asi 1000). Tuto čeleď ale postihly změny vyvolané uplatněním molekulárně biologických metod, na jejich základě byla úplně rozprášena. Většina rodů byla přeřazena do čeledi Salicaceae, menší část do čeledi Achariaceae a jednotlivé rody ještě jinam.

Hydnocarpus alpina

Rozšíření: Endemit pohoří Západní Ghát na jihozápadě indického subkontinentu. Roste ve svazových státech Karnátaka, Kérala a Tamil Nadu. Údaje ze Srí Lanky jsou zřejmě mylné.

Ekologie: Roste v nižší úrovni stálezelených tropických lesů, zejména na vlhčích místech podél vodních toků. Vystupuje do nadmořské výšky asi 1600 m.

Hydnocarpus alpina

Popis: Stálezelený dvoudomý strom dorůstající výšky 10–30 m; kmeny mohou mít průměr až 30 cm, ve stáří jsou na bázi opatřeny kořenovými náběhy; borka je žlutohnědá; loňské větvičky jsou lysé. Listy jsou střídavé, dvouřadé, s řapíkem 0,7–1,5 cm dlouhým a čepelí eliptickou, kopinatou až široce vejčitou, 6–25 cm dlouhou a 2–9 cm širokou, tmavozelenou, se 7–8 postranními žilkami, na bázi klínovitou až zaokrouhlenou, často asymetrickou, celokrajnou, na vrcholu zašpičatělou až ocasatou; palisty jsou opadavé. Samčí květy jsou 4–5četné, tvoří chudé úžlabní vrcholíky na 5–8 mm dlouhé, rezavě plstnaté stopce; květní stopky jsou až 2 cm dlouhé, s hvězdovitými chlupy; kališní lístky jsou na bázi srostlé, cípy jsou vejčité až kopinaté, asi 0,7 cm dlouhé, tupé; korunní lístky jsou kopinaté, 1–1,2 cm dlouhé, zelenobílé, na okraji nadvinuté; tyčinek je 4–5; pistillodium je hustě chlupaté. Samičí květy jsou 5četné, vyrůstají jednotlivě (výjimečně po 2) v paždí listů; kalichy a koruny jsou podobné jako u květů samčích; staminodií je 5; semeník je protáhle vejcovitý, nese 5 blizen. Plodem je téměř kulovitá dřevnatá na povrchu hnědě plstnatá bobule o průměru 5–7 cm; semen je 10–12, uložených v bílé dužnině.

Poznámka: Do rodu Hydnocarpus se v současné době (2019) řadí 46 druhů, rozšířených v jižní a jihovýchodní Asii. V Indii rostou celkem čtyři, z toho tři rostou izolovaně jako endemity Západního Ghátu, zatímco Hydnocarpus kurzii roste na nejzazším východě země.

Hydnocarpus alpina
Hydnocarpus alpina
Hydnocarpus alpinaHydnocarpus alpina
Hydnocarpus alpina
Hydnocarpus alpina

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 26. 1. 2019 (Indie, Kérala, Kumily, Periyar Tiger Reserve).