Syn.: Agaricus aurantiacus Wulfen, Agaricus subcantharellus Sowerby, Cantharellus aurantiacus Krombh., Cantharellus aurantiacus (Wulfen) Fr., Cantharellus aurantiacus β lacteus Fr., Cantharellus aurantiacus var. pallidus Cooke, Cantharellus brachypodus Chevall., Cantharellus ravenelii Berk. et M. A. Curtis, Cantharellus rufescens Fr., Clitocybe aurantiaca (Wulfen) Stud.-Steinh., Clitocybe aurantiaca var. lactea (Fr.) Rea, Clitocybe aurantiaca var. nigripes (Pers.) Rea, Hygrophoropsis aurantiaca var. nigripes (Pers.) Kühner et Romagn., Hygrophoropsis aurantiaca var. lactea (Fr.) Corner, Hygrophoropsis aurantiaca var. pallida (Cooke) Kühner et Romagn., Hygrophoropsis aurantiaca var. pallida (Cooke) Heykoop et Esteve-Rav., Hygrophoropsis aurantiaca var. rufa D. A. Reid, Merulius auranticus (Wulfen) J. F. Gmel., Merulius brachypodes (Chevall.) Kunte, Merulius nigripes Pers., Merulius ravenelii (Berk. et M. A. Curtis) Kunte, Merulius rufescens (Fr.) Kuntze – lištička oranžová, strmělka oranžová
Čeleď: Hygrophoropsidaceae Kühner – lištičkovité
Hygrophoropsis aurantiaca

Hygrophoropsis aurantiaca

Rozšíření: Je rozšířená v celém mírném pásmu severní polokoule a v Austrálii.
Ekologie: Vyrůstá v srpnu až prosinci v jehličnatých a smíšených lesích ze země nebo rozkládajícím se dřevu jehličnanů. Hojnější je v podhorských lesích a modřínových porostech.
Popis: Klobouk má průměr 2–10 cm, v mládí je vyklenutý nebo plochý s podvinutým okrajem, později na středu prohloubený, se zprohýbanými okraji. Povrch klobouku je zpravidla jemně plstnatý, může být i hladký. Má oranžově žlutou až červenooranžovou barvu, na okraji světlejší, větší forma má klobouk hnědě šupinatý. Lupeny sbíhají na třeň, jsou tenké, poměrně husté, vidličnatě větvené, často zvlněné, mají světle až tmavě oranžovou barvu. Třeň je válcovitý, 2–8 cm dlouhý, do 1 cm tlustý, pod kloboukem rozšířený. V mládí je plný, později dutý, většinou zakřivený, na povrchu jemně plstnatý, barvu má světle až tmavě oranžovou, na bázi černající. Dužnina je tenká, měkká, později vatovitá, světle oranžové barvy, vůně nenápadná, chuť nepříjemně natrpklá. Výtrusný prach je bělavý, výtrusy elipsoidní, hladké, bezbarvé, 5–7 × 3–5 µm velké.
Záměny: Nejčastěji je zaměňována s jedlou liškou obecnou (Cantharellus cibarius), která je masitější, světlejší a namísto lupenů má silné žilky. Podobná je chráněná jedlá liška Friesova (Cantharellus friesii) a některé další vzácněji se vyskytující lištičky.
Poznámka: Není jedovatá, ale pro nepříjemnou chuť není dobrá k jídlu. V malém množství je možné ji přidat do směsí.
Hygrophoropsis aurantiaca
Hygrophoropsis aurantiaca
Hygrophoropsis aurantiaca
Fotografováno ve dnech 12.10. (u Tanvaldu), 19. 10. (u Statenic) a 1. 11. 2008 (Žihelská pahorkatina).