Syn.: Sedum jullianum Boreau, Sedum telephium auct. p. p., Sedum maximum auct. p. p., non L.
Česká jména: rozchodníkovec žlutokvětý hustolistý (Dostál 1989), rozchodníkovec křovištní, rozchodník křovištní (Hejný-Slavík 1992), rozchodník křovištní (Kubát 2002)
Čeleď: Crassulaceae J. St.-Hil. – tlusticovité
Hylotelephium jullianum
Rozšíření: Areál není dosud přesně známý, pravděpodobně středoevropský druh rostoucí od střední Francie a severní Itálie po Německo a Polsko a snad i ve Skandinávii. U nás roztroušeně až hojně v celých Čechách, na Moravě s jistotou pouze v severní a západní části, místy se intenzivně šíří. Moravou prochází východní hranice areálu druhu, zasahuje zřejmě ještě na severozápad Slovenska.
Ekologie: Silniční příkopy, železniční náspy, travnatá a křovitá místa, vzácně i v polních kulturách. Kvete v srpnu a září.
Popis: Vytrvalé, mohutné, tmavozelené, často červeně naběhlé, ojíněné byliny s řepovitě ztlustlými kořeny, velkými hlízami a krátkým, vícehlavým oddenkem. Lodyh v trsu obvykle 8–12, každoročně odumírající, na bázi vystoupavé, 50–100 cm dlouhé, slabě dřevnatějící. Listy nejčastěji v trojčetných přeslenech, střídavé nebo vstřícné, vejčité nebo eliptické, srdčitou nebo zaokrouhlenou bází přisedlé, na okraji drobně vroubkované, na vrcholu tupě špičaté nebo zaokrouhlené, přímo odstálé, střechovitě na lodyze uspořádané, při pohledu z boku často zakrývají lodyhu. Květenstvím je hrozen nebo chocholík chocholičnatých lat, větve květenství přímo odstálé, dílčí květenství vypouklá, květní stopky zdéli květů. Kališní lístky dužnaté, na bázi srostlé, korunní lístky vejčité, špičaté, žlutobílé. Plody jsou měchýřky.
Poznámka: Populace druhu mívají většinou charakter klonů, což dokládají z větší části nevyvinutá pylová zrna. Druh je pravděpodobně hybridogenního původu, pravděpodobně vznikl křížením rozchodníku velkého (Hylotelephium maximum) a rozchodníku nachového (H. telephium).
Hylotelephium jullianumHylotelephium jullianum
Hylotelephium jullianum
Hylotelephium jullianum
Hylotelephium jullianum
Fotografováno dne 19. 8. 2011 (u Pcher).