Syn.: Haematobanche sanguinea C. Presl, Hyobanche coccinea Steud., Hyobanche glabrata Hiern
Čeleď: Orobanchaceae Lindl. – zárazovité
Hyobanche sanguinea
Rozšíření: Roste v jižní a západní části Jihoafrické republiky a dále v Lesothu a ve Svazijsku.
Ekologie: Vyskytuje se na písčitých půdách na dunách i na kamenitých svazích, roste od hladiny moře až do nadmořských výšek kolem 2500 m.
Hyobanche sanguinea
Popis: Podivuhodná, parazitická, růžově nebo červeně zbarvená bylina zcela postrádající chlorofyl, parazitující na kořenech jiných rostlin, stonek zůstává skryt pod povrchem půdy. Listy jsou šupinovité, přitisklé ke stonku. Květy jsou pětičetné, podepřené listeny a listenci; kalich je tvořen 2 páry lístků vysoko srostlých a jedním lístkem téměř volným; koruna je trubkovitá, hákovitě zahnutá, růžová nebo červená, na konci trojlaločná; 4 tyčinky přirůstají k vnitřní straně korunní trubky, nevyčnívají; gyneceum je dvoupouzdré, semeník je svrchní. Plodem je tobolka s množstvím miniaturních semen.
Ohrožení a ochrana: V současné době existuje dostatek lokalit, takže Červený seznam Jihoafrické republiky (2009) tento druh kategorizuje jako vyžadující pozornost (LC – least concern).
Hyobanche sanguinea
Hyobanche sanguinea
Hyobanche sanguinea
Hyobanche sanguinea
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 21. a 23. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Inverdoon, Hottentotskloof a Langebaan, West Coast National Park).