Syn.: Areca lutescens Bory, Hyophorbe commersoniana Mart., Hyophorbe lutescens (Bory) Jum., nom. inval., Sublimia vilicaulis Comm. ex Mart., nom. inval.
Čeleď: Arecaceae Bercht. et J. Presl – arekovité
Hyophorbe indica
Rozšíření: Endemit ostrova Réunion, jeden z 5 původních druhů palem na ostrově. Rod Hyophorbe obsahuje celkem 5 druhů, které rostou výhradně na jednotlivých ostrovech Maskarén (kromě Réunionu také na Mauritiu a přilehlých ostrůvcích, a dále na ostrově Rodriguez).
Ekologie: Vlhké tropické lesy; roste v nadmořských výškách 175–600 m, převážně v místech ovlivňovaných monzunovými srážkami.
Hyophorbe indica
Popis: Štíhlá, jednotlivě rostoucí palma, dorůstající výšky až 10 m, s tenkým šedavým kmenem, který může mít nanejvýš 15(–20) cm v průměru; kmen bývá na bázi jen nepatrně ztloustlý. Na vrcholu kmene vyrůstá 5–6 listů, jejichž pochvy tvoří 50–60 cm dlouhý, válcovitý, zelený, lesklý, dužnatý útvar v přímém pokračování kmene; nad pochvami je vyvinut poměrně dlouhý řapík (delší než u jiných druhů rodu Hyophorbe); listové čepele jsou zpeřené, tvoří je 40–60 párů úzkých úkrojků uspořádaných do písmene V. Květenství je bohatá lata tvořená jednopohlavnými, bělavými nebo žlutavými květy, vyrůstá na vrcholu kmene pod listovými pochvami; samčí květy se tvoří na koncích větviček, mají 2 kruhy tyčinek (celkem 6) a jehlancovité pistillodium; samičí květy vyrůstají na bázi větviček a nesou rudimenty tyčinek. Plody jsou hruškovité až kulovité peckovice, zprvu zelené, ve zralosti nabývají žluté až oranžové barvy, jsou hořké, podle některých zdrojů dokonce jedovaté.
Ohrožení a ochrana: Dnes je tento druh v přírodě velmi vzácný, přežívá jen nevelký počet jedinců ve východní a jižní části ostrova. V Červeném seznamu IUCN je řazen mezi ohrožené druhy. Hlavní příčinou ústupu je ztráta stanovišť.
Využití: Občas se pěstuje v kultuře, ale méně než jiné druhy rodu. Mezi pěstovanými rostlinami převažuje typ z jižní části ostrova, který se vyznačuje nápadně načervenalými listy.
Hyophorbe indicaHyophorbe indica
Hyophorbe indica
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 13. a 20. 9. 2008 (Réunion, Mare Longue, na přirozeném stanovišti; L´Hermitage les Bains, v kultuře).