Syn.: Elodes aegyptica (L.) Kimura, Triadenia aegyptica (L.) Boiss.
Čeleď: Hypericaceae Juss. – třezalkovité
Hypericum aegypticum
Rozšíření: Mediteránní druh s poněkud nesouvislým areálem, vyskytuje se v jižním Maroku (atlantické pobřeží, Vysoký Atlas i pohoří Antiatlas), severním Alžírsku, libyjské Kyrenaice (nikoli však v Egyptě), na italských ostrovech Lampedusa a Sardinie, na Maltě, na řeckých Iónských ostrovech, Krétě a Peloponésu. Jedná se o morfologicky variabilní druh, v areálu se rozlišují tři poddruhy: kromě libyjského poléhavého nominátního poddruhu jsou to ještě marocko-alžírský vzpřímeně rostoucí poddruh Hypericum aegypticum subsp. maroccanum (na našich snímcích) a jihoevropský poddruh H. aegypticum subsp. webbii.
Ekologie: Roste ve štěrbinách vápencových skal a na vápencové suti, objevuje se často při mořském pobřeží, ale v severozápadní Africe stoupá až do nadmořské výšky okolo 1600 m.
Hypericum aegypticum
Popis: Bohatě větvený keř, 5–200 cm vysoký, s větvemi poléhavými, vystoupavými až přímými, lysými. Listy jsou přisedlé nebo velmi krátce řapíkaté, eliptické, 3–18 mm dlouhé a 1–5 mm široké, na bázi klínovité, na vrcholu špičaté, kožovité, šedozelené. Květy vyrůstají jednotlivě v horní části větví i z úžlabí několika níže položených listů, dosahují průměru 5–10 mm, kališní lístky jsou kopinaté až eliptické, 2,5–5,5 mm dlouhé, korunní lístky jsou obkopinaté, 6,5–14 mm dlouhé, žluté, tyčinek je zhruba 18 až 48, čnělka je 1–3,2 mm dlouhá. Plodem je elipsoidní tobolka, 5–7 mm dlouhá.
Poznámka: Na zde představovaných fotografiích je zachycen poddruh Hypericum aegypticum subsp. maroccanum, který se vyskytuje v Maroku a Alžírsku. Vyznačuje se větvemi vzpřímenými, až 200 cm dlouhými. Dva zbývající poddruhy jsou výrazně nižší, nanejvýše 60 cm vysoké, jejich větve mohou být i vystoupavé, ale často jsou spíše poléhavé.
Hypericum aegypticum
Hypericum aegypticumHypericum aegypticum
Hypericum aegypticumHypericum aegypticum
Hypericum aegypticum
Fotografoval Mário Duchoň, dne 26. 3. 2012 (Maroko, Tamgalt).