Čeleď: Hypericaceae Juss. – třezalkovité
Hypericum empetrifolium
Rozšíření: Druh východní části Středozemí, vyskytuje se na jihu Balkánského poloostrova (vzácně v Albánii, častěji na jihu kontinentálního Řecka), na ostrovech v Egejském moři, v západním Turecku a libyjské Kyrenaice. Na Krétě jsou v rámci tohoto druhu rozlišovány tři poddruhy.
Ekologie: Roste v macchii, v lemech borových lesů, na suchých vápencových i hadcových skalnatých svazích, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 2000 m.
Hypericum empetrifolium
Popis: Polokeř až keř, 10–60 cm vysoký, s větvemi poléhavými až přímými, nežláznatými. Listy vyrůstají v přeslenech po 3, jsou přisedlé nebo velmi krátce řapíkaté, od lodyhy odstálé, úzce čárkovité, (2–)4–12 mm dlouhé a 0,5–2 mm široké, na bázi zaokrouhlené, po okraji podvinuté, na vrcholu zaokrouhlené, s jedinou žilkou, lysé. Květenství je latnaté, až 10 cm dlouhé, až 40květé; listeny jsou drobné, celokrajné; květy dosahují v průměru 8–20 mm; kališní lístky jsou stejné, podlouhle eliptické až obkopinaté, 1–2,5 mm dlouhé, na okraji s černými přisedlými žlázkami; korunní lístky jsou úzce obkopinaté, 5–10 mm dlouhé a 2–3 mm široké, žluté, bez okrajových žlázek; tyčinek je 25–60, čnělka je 3–4,5 mm dlouhá. Plodem je vejcovitá tobolka, 4–6 mm dlouhá.
Hypericum empetrifolium
Hypericum empetrifolium
Hypericum empetrifolium
Hypericum empetrifolium
Fotografováno ve dnech 12. 4. 2017 (Řecko, Kréta, u Melambes), 17. 4. 2017 (Kréta, Frangokastello) a 19. 4. 2017 (Kréta, Lefka Ori).