Syn.: Hypericum villosum Crantz, Hypericum hirsuta (L.) Opiz
Česká jména: třesalice srstnatá (Opiz 1852), třezalka chlupatá (Kubát 2002)
Čeleď: Hypericaceae Juss. – třezalkovité
Hypericum hirsutum
Rozšíření: Vyskytuje se v Evropě, s výjimkou arktického (a většinou i boreálního) pásma a nejjižnějších oblastí (Řecko, středomořské ostrovy), dále pak v západní Sibiři a izolovaně také na Kavkaze a ve Střední Asii. U nás roste hojně od nížin do podhorského stupně, kromě bezlesých území nižších poloh.
Ekologie: Třezalka chlupatá roste na mýtinách, křovinatých stráních, ve světlých listnatých lesích a v lesních lemech. Osidluje čerstvě vlhké, živinami bohaté půdy. Kvete od června do srpna.
Hypericum hirsutum
Popis: Jedná se o statnou, vytrvalou, 40–100 cm vysokou a chlupatou bylinu, s jednoduchými a odstálými chlupy, které jsou nejčastěji rezavé nebo špinavě bílé. Lodyhy jsou jednoduché, oblé, s úžlabními výhonky. Listy bývají přisedlé nebo krátce řapíkaté, vejčitě kopinaté a eliptické nebo podlouhlé. Mívají plochý okraj a jsou bez černých žlázek, pouze s drobnými siličnými nádržkami. Květenstvím jsou bohaté kuželovité vidlany. Jednotlivé květy jsou cca 10–14 mm velké, s kopinatými, žláznatě zubatými listeny i kališními lístky, které nesou kyjovité žlázky. Žluté korunní lístky jsou ve špičce žláznaté. Plodem je tobolka, ve které jsou hnědočervená semena.
Ohrožení a ochrana: V Irsku zákonem chráněný druh.
Hypericum hirsutumHypericum hirsutum
Hypericum hirsutumHypericum hirsutum
Hypericum hirsutum
Fotografováno ve dnech 2. a 9. 7. 2008 (Liptál, Hluboké).