Syn.: Hypericum exiguum Bubani – třezalka položená
Čeleď: Hypericaceae Juss. – třezalkovité
Hypericum humifusum
Rozšíření: Třezalka rozprostřená se vyskytuje téměř v celé západní a jižní Evropě, také na makaronéském ostrově La Palma a na Azorských ostrovech, severně zasahuje až k jižní Skandinávii. Chybí na východ od střední Evropy a na Balkánském a Pyrenejském poloostrově. Zavlečena v americkém státě New York a dokonce také až v severní Patagonii. U nás se vzácně až roztroušeně vyskytuje po celém území s výjimkou jižní Moravy, kde chybí.
Ekologie: Tato drobná třezalka se nejčastěji objevuje na lesních cestách, v příkopech, lomech se sporadickou vegetací. Nalezneme ji také na obnažených dnech a březích rybníků. Kvete od června do října.
Popis: Většinou poléhavé nebo plazivé rostliny s úzkými lodyhami a přisedlými, kopinatými až podlouhlými listy, při okraji s četnými tečkovitými žlázkami. Lodyha má typické lišty a časté jsou úžlabní výhonky. Chudé květenství je složené z jednotlivých žlutě zbarvených květů.
Ohrožení a ochrana: Patří k ohroženým druhům naší květeny (C3).
Hypericum humifusumHypericum humifusum
Hypericum humifusumHypericum humifusum
Fotografováno dne 17. 8. 2004 (širší okolí hradu Nečtiny).