Syn.: Hypericum quadrangulum L., Hypericum fallax Grimm, Hypericum tetragonum Fries, Hypericum delphinense Vill., Hypericum obtusum Moench, Hypericum commutatum Schur
Čeleď: Hypericaceae Juss. – třezalkovité
Hypericum maculatum
Rozšíření: Evropa, s výjimkou Středozemí a pobřeží Černého moře. Na sever její areál zasahuje po 70° s. š., na východě po řeku Ob. V České republice je dosti hojná v chladnějších polohách mezofytika, v teplejších oblastech České republiky roste vzácně nebo chybí.
Ekologie: Roste na loukách, pastvinách, prameništích, mýtinách, ve vlhkých a smíšených lesích a v jejich lemech. Třezalka skvrnitá je druhem se širokou ekologickou a cenologickou amplitudou a není náročná na živiny. V nižších polohách je ale vázaná na vlhčí a chladnější stanoviště. Kvete od června do října.
Hypericum maculatum
Popis: Jedná se o vytrvalou, 20–60 cm vysokou a lysou bylinu. Lodyhy má přímé, hlavními i vedlejšími lištami 4hranné, při bázi červenohnědé. Listy jsou přisedlé za okrajovou bází, nejčastěji eliptické až široce eliptické, někdy i vejčité a zpravidla tupé. Jsou často bez tečkovaných siličných nádržek, pouze na okrajích a ve špičce listu s černými tečkovitými žlázkami. Proti světlu prosvítají všechny žilky spojené v hustou síť. Květenství tvoří chudé a řídké koncové vidlany. Květy jsou 20–30 mm velké, s kališními lístky široce vejčitými až vejčitě kopinatými. Korunní lístky jsou spíše okrouhle vejčité, zlatožluté a ve špičce žláznatě tečkované a čárkované. Plodem jsou tobolky s velkými hustými podélnými žebry.
Využití: Třezalka skvrnitá se často sbírá jako léčivka, protože má podobné léčivé účinky jako příbuzná třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), se kterou bývá často zaměňována.
Hypericum maculatumHypericum maculatum
Hypericum maculatumHypericum maculatum
Hypericum maculatum
Fotografováno ve dnech 26. 6., 3. a 5. 7. 2008 (Liptál).