Syn.: Hypericum quadrangulum L., Hypericum acutum Moench, Hypericum quadrialatum Wahlenb.
Čeleď: Hypericaceae Juss. – třezalkovité

Hypericum tetrapterum

Rozšíření: Evropa, s těžištěm rozšíření ve střední Evropě a ve Středozemí. Na sever její areál zasahuje po jižní Švédsko, na východ po ruský Černigov, dále se vyskytuje v západní Africe. V ČR roste roztroušeně v termofytiku a mezofytiku. Ve vyšších oblastech se téměř nevyskytuje.

Ekologie: Roste na mokrých loukách, rašeliništích, prameništích, v příkopech, v lesních mokřadech a podél potoků. Osidluje vlhké, zpravidla živinami bohaté půdy. Poměrně často se vyskytuje ve společenstvech podsvazu Filipendulenion. Kvete od června do srpna.

Hypericum tetrapterum

Popis: Třezalka čtyřkřídlá je 20–80 cm vysoká lysá bylina, s četnými (většinou sterilními) výběžky. Lodyha je přímá, jednoduchá s charakteristickými silně vyniklými lištami, které bývají k bázi červenohnědě naběhlé. Poloobjímavé listy jsou většinou široce eliptické, tupé a hustě tečkované siličnými nádržkami. Při okrajích a na špičce mají, jinak světle zelené listy, černé tečkovité žlázky. Hlavní větve květenství jsou řídké a koncové vidlany hustě směstnané. Květy mají 10–15 mm v průměru. Kališní lístky jsou úzce kopinaté, korunní pak vejčité, tvarově mírně nesouměrné, světle žluté barvy a ve špičce žláznatě tečkované. Plodem je tobolka s řídkými podélnými lištami.

Hypericum tetrapterumHypericum tetrapterum
Hypericum tetrapterumHypericum tetrapterum

Fotografováno dne 14. 8. 2008 (Česko, Morava, Liptál, Hluboké).