Syn.: Achyrophorus radicatus (L.) Scop., Porcellites radicata (L.) Cass., Hypochaeris neapolitana DC.
Česká jména: plevnatec kolničný (Presl 1819), plevnatec rolničný (Opiz 1852), seletnice kořenivá (Sloboda 1852), prasetník kořenatý (Čelakovský 1879, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: prasenník větvitý (Reuss 1853), prasatník koreňatý (Dostál 1950), prasatník krátkokoreňový (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Hypochaeris radicata
Rozšíření: Evropa mimo nejsevernější Skandinávii, pobřežní oblasti severní Afriky (včetně Azorských a Kanárských ostrovů), v Asii jen na Kavkaze. Zavlečen do Severní i Jižní Ameriky (od ostrovů Juana Fernándeze, Chile, jihu Brazílie a Uruguaye až do Patagonie), na Madagaskar, do Austrálie a na Nový Zéland. V České republice roste hojně až roztroušeně. Méně častý je na vápencích a jiných bazických horninách, do vyšších poloh hor je jen přechodně zavlékán.
Ekologie: Roste na loukách, pastvinách, okrajích cest, v suchých lesních lemech a na mezích, v trávnících včetně městských, na náspech a v lomech. Preferuje hlinitopísčité až písčité, kyselé až neutrální půdy. Kvete v červnu a v červenci.
Hypochaeris radicata
Popis: Vytrvalé byliny s dlouhým tlustým vřetenovitým kořenem a větvenou kořenovou hlavou. Lodyhy přímé nebo od báze vystoupavé, 20–60(–70) cm dlouhé, nasivělé, v horní polovině větvené, lysé nebo v dolní polovině roztroušeně krátce chlupaté. Listy přízemní růžice zpravidla k podkladu přitisknuté, podlouhle obkopinaté, celistvé nebo lyrovitě peřenolaločné až peřenoklané, 6–15 cm dlouhé, 1,5–3 cm široké, štětinatě chlupaté, tmavozelené; na lodyze několik výrazně menších kopinatých listů. Úbory 2–3 cm v průměru, obvykle v počtu 3–6, jednotlivé na koncích lodyh a větví. Zákrov víceřadý, válcovitý, zákrovní listeny střechovitě se kryjící, na vrcholu hnědavé, na střední žilce světle brvité. Lůžko úboru s kopinatými suchomázdřitými plevkami. Květy jazykovité, žluté, u okrajových květů někdy na vnější straně fialově naběhlé. Nažky s dlouhým zobánkem, chmýr dvouřadý.
Záměny: Z hojných žlutě kvetoucích hvězdnicovitých jsou více či méně podobné máchelky (Leontodon sp.), které mj. mají jiné odění (pokud jsou chlupaté, pak chlupy nejsou štětinovité), mají poněkud chudší úbory, které v lůžku postrádají plevky, a listy nemají přitisknuté k substrátu. Druh by se snad ještě dal zaměnit s hojnou škardou dvouletou (Crepis biennis), která má např. pod úbory přítomen odstálý zákroveček a lodyhy pod úbory nemá ztlustlé.
Hypochaeris radicataHypochaeris radicata
Hypochaeris radicata
Hypochaeris radicata
Hypochaeris radicata
Fotografováno dne 7. 6. 2011 (Praha-Modřany).