Syn.: Baeothryon hystrix (Vahl) A. Dietr., Hypodiscus protractus Mast., Restio aristatus Thunb., Schoenus hystrix Vahl
Čeleď: Restionaceae R. Br. – lanovcovité
Hypodiscus aristatus
Rozšíření: Vyskytuje se na většině území květenné říše Capensis v Jihoafrické republice: v provincii Western Cape roste od horské skupiny Cedarberg Mts. až po Kapský poloostrov a pohoří Outeniqua a Swartberg, okrajově zasahuje i do provincie Eastern Cape, kde roste v pohoří Kouga Mts.
Ekologie: Provází formaci fynbos na různých typech stanovišť, zejména na propustných písčitých půdách, netvoří souvislé porosty. Lokality leží v širokém rozpětí nadmořských výšek 50–1900 m. Kvete na podzim a na jaře, semena dozrávají v létě a šíří je mravenci. Po požáru zpravidla obrůstá z oddenku.
Hypodiscus aristatus
Popis: Vytrvalá trsnatá dvoudomá trávovitá bylina, dorůstá výšky 0,3–1,2 m; tvoří velmi krátké podzemní výběžky; stonky jsou tenké, 1–2 mm v průměru, zelené, hladké, fertilní nevětvené, sterilní mohou být vzácně větvené. Listy jsou volně či přitiskle pochvovité, nezelené, vytrvalé, tmavohnědé, kožovité, na okraji blanité a žlutohnědé, na vrcholu špičaté, často bez vrcholového hrotu. Samčí a samičí květenství jsou nápadně odlišné. Samčí rostliny tvoří 1–12 cm dlouhý hrozen, klas nebo latu, tvořenou 2–20 klásky podepřenými tmavohnědým toulcem; klásky jsou na krátkých tuhých stopkách nebo úplně přisedlé, vejcovité až elipsoidní, 10–20 mm dlouhé a 5–10 mm široké, s 30–40 květy; plevy jsou 8–12 mm dlouhé, vejčité, zašpičatělé, s osinou asi z poloviny délky plevy, osina je často ven vyhnutá; okvětí je 5–8 mm dlouhé; pistillodium chybí. Samičí květenství tvoří jediný klásek nebo hrozen 2–5 klásků, je rovněž podepřeno vytrvalým toulcem; klásky jsou vřetenovité, 1–3 cm dlouhé, s jediným květem a 25–40 sterilními plevami; plevy jsou 10–25 mm dlouhé, podlouhlé až vejčité, zašpičatělé, dlouze osinaté; okvětí je 8–14 mm dlouhé; staminodia chybí; semeník je svrchní, jednopouzdrý, blizny jsou péřité. Plody jsou trojboké, 7,5–11 mm dlouhé nažky s masíčkem.
Ohrožení a ochrana: Rozšířený druh, v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) přiřazený do kategorie taxonů vyžadujících pozornost (LC – least concern).
Hypodiscus aristatusHypodiscus aristatus
Hypodiscus aristatus
Hypodiscus aristatus
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 20. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Swartberg Mountains, pod sedlem Prince Albert Pass).