Česká jména: iberka rozprostřená (Mareček 1997)
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Iberis procumbens
Popis: Endemit Pyrenejského poloostrova, vyskytuje se pouze v jeho nejzápadnější části v Portugalsku a na severozápadě Španělska. Jsou rozlišovány dva poddruhy, přičemž poddruh Iberis procumbens subsp. microcarpa se vyskytuje jen v přímořské zóně středního Portugalska.
Ekologie: Roste většinou na pobřežních písčinách a dunách, občas také na kamenitém podkladu, společně například s druhy Corema album, Lotus creticus, Malcolmia littorea, Sideritis hirsuta, Silene littorea aj.; nominátní poddruh se objevuje zpravidla jen v pobřežní zóně, poddruh I. p. subsp. microcarpa může stoupat až do nadmořské výšky okolo 400 m. Kvete od února až do června.
Iberis procumbens
Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou poléhavou, vystoupavou až přímou, (10–)15–30(–40) cm dlouhou, obvykle v horní části větvenou. Bazální listy jsou řapíkaté, kopisťovité až obvejčité, 10–20 mm dlouhé a 2–5 mm široké, poněkud dužnaté, celokrajné nebo s 1–2 páry zubů v horní třetině listu, horní lodyžní listy jsou obkopinaté až kopisťovité, 10–15 mm dlouhé a 2–5 mm široké, všechny listy jsou lysé nebo chlupaté, někdy na okraji brvité. Květenství je terminální, okolíkovité; kališní lístky jsou vejčité, 2–3 mm dlouhé; korunní lístky jsou bílé nebo růžové, dimorfní, vnější jsou zřetelně větší, podlouhlé, 5–9 mm dlouhé. Plody jsou křídlaté šešulky, 4–7 mm dlouhé a 3,5–5,5 mm široké.
Ohrožení a ochrana: Poddruh Iberis procumbens subsp. microcarpa je uveden v soupisu rostlin chráněných evropskou Směrnicí o stanovištích (92/43/EHS).
Iberis procumbens
Iberis procumbens
Iberis procumbens
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 1. 5. 2017 (Portugalsko, distrikt Setúbal, Cabo Espichel).